Mottagningsplatsen delvis igång. Från och med den här veckan serverar Göteborgs Stad smörgåsar, frukt och vatten till flyktingar som kommer under dagtid till Centralstationen. ”I tisdags kom väldigt många flyktingar. Våra 250 ostfrallor tog snabbt slut, ”, säger Lesely Lundström, Göteborgs Stads samordnare för flyktingmottagandet vid Centralenområdet.

– I dag har det inte varit lika många, det varierar från dag till dag, fortsätter Lesely Lundström.

Den nya planerade mottagningsplatsen på Bergslagsgatan vid Vita huset är bara delvis igång. Först i nästa vecka drar den i gång i full skala.

Några rum som stått tomma en tid för renovering i Vita huset, ska öppna och fungera som uppehållsrum där flyktingarna kan sitta ner och vila ut.

Särskilt ansvar för barnen
Under tiden jobbar Lesley Lundström och hennes kollegor från stadsdelsförvaltningen Centrum vidare på Nils Ericsonterminalen.

Tillsammans med frivilligorganisationer och migrationsverket delar de ut mat, svarar på frågor och ger råd och stöd. Kvällstid är det fortsatt Refugee welcome som står för matutdelningen

Göteborgs Stad har dessutom ett särskilt ansvar för ensamkommande barn och unga på flykt och för barn i behov av skydd. Därför finns även personal från socialtjänsten på plats från morgonen till efter midnatt runt Centralen.