Fokus på nutid. Efter det uppmärksammade fallet i Skåne med registrering av romer vill Göteborgs Stad försäkra sig om att inget liknande förekommer inom staden. Nu uppmanar stadsdirektören alla förvaltningar och bolag att undersöka om några register finns här.

− Vi har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att titta på om vi i Göteborg också har eller har haft register utifrån etnisk bakgrund, som de hos polisen i Skåne, säger Klas Forsberg, utvecklingschef på stadsledningskontoret.

I ett brev undertecknat stadsdirektör Bengt Delang ombeds därför alla organisationer inom staden att före måndag undersöka och rapportera om någon form av registrering förekommit.

Regeringsuppdrag att jobba med inkludering
− Det är jätteviktigt att reda ut det här med tanke på att det som har hänt kan skapa oro och minska förtroendet för myndigheterna hos en del romer. Inte minst med tanke på att vi i Göteborg har som regeringsuppdrag att arbeta med romsk inkludering, säger Klas Forsberg.

I huvudsak handlar kartläggningen om att hitta register som upprättats efter 1990.

− Fokus ligger på modern tid med en liten tillbakablick. Skulle vi titta mer historiskt, till exempel på 1940- och 50-talen, så är sannolikheten stor att vi i det svenska samhället hittar register. Romerna har varit utsatta för mycket förtryck runt om i Sverige, säger Klas Forsberg.

I början av nästa vecka ska inrapporteringen vara klar att redovisas för kommunstyrelsen.