Länge efterfrågat. För första gången finns nu en gemensam introduktionsutbildning för alla medarbetare i Göteborgs Stad. Något som länge har varit efterfrågat. Utbildningen, som består av ett webbaserat material och en film, är främst tänkt för nyanställda men kan också användas av dem som arbetat längre i staden.

– En gemensam introduktion har inte funnits tidigare och har länge efterfrågats av förvaltningar och bolag. Utbildningen är tänkt att ge en helhetsbild av Göteborgs Stad som organisation, berättar projektledare Maria Tuvegran vid stadsledningskontoret.

Hon har lett arbetet med att ta fram introduktionsutbildningen som består av en inledande film och ett webbaseratmaterial som den anställde själv klickar sig igenom på datorn.

”Enkelt och inspirerande”
– Introduktionen visar stadens verksamheter och ambitioner och vad vi medarbetare tillsammans levererar till göteborgarna. Det ska vara enkelt och inspirerande! säger Maria Tuvegran.

Utbildningsmaterialet är också tänkt att kunna användas av dem som redan är anställda och vill veta mer om hur staden fungerar och andra som är nyfikna på att jobba i Göteborgs Stad.

– Den inledande introduktionsfilmen beskriver hur staden leds och utvecklas och vilken roll jag som medarbetare har och filmen ska också användas för att profilera staden, säger Maria Tuvegran och fortsätter:

Stora rekryteringsbehov framöver
– Vi vill visa det arbete våra medarbetare gör och locka nya medarbetare att vilja vara med och utveckla staden som har stora rekryteringsbehov framöver.

Göteborgs Stad har 48 000 anställda och behöver rekrytera cirka 6 000 nya medarbetare varje år fram till 2015. En av de främsta anledningarna är de många pensionsavgångarna framöver. Yrkesgrupper där rekryteringsbehovet är stort är bland annat förskolelärare, lärare, ingenjörer och tekniker, undersköterskor och sjuksköterskor.

Den nya introduktionsutbildningen, som lanserades i början av veckan för alla stadens medarbetare, finns nu tillgängligt på goteborg.se, se länken nedan!

4804.jpg