"Finns en tydlig önskan om stöd". Det ska bli lättare för anställda i Göteborg Stad att arbeta med mänskliga rättigheter. Första steget är en ny sida på intranätet där det går att läsa hur man kan jobba med olika frågor. “Det finns en tydlig önskan från stadens medarbetare att få stöd i arbetet med mänskliga rättigheter”, säger projektledaren Alex Snäckerström vid stadsledningskontoret. 

Alex Snäckerström är projektledare på avdelningen för mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret.

Alla anställda i Göteborgs Stad ska skydda, främja och respektera mänskliga rättigheter. Det innebär att staden ska vara öppen och inkluderande. Det ska vara självklart att stadens service är lika för dem som bor och är i staden. Arbetsplatserna ska vara välkomnande och inte diskriminera någon.

– Jobbar du inom lokalförvaltning handlar det till exempel om hur lokalerna ser ut, finns det hiss så rullstolsburna kommer in och könsneutrala omklädningsrum för dem som inte definierar sig som man eller kvinna, säger Alex Snäckerström, projektledare på avdelningen för mänskliga rättigheter på stadsledningskontoret.

– Det handlar även om hur vi ser till att hbtq-personer på äldreboenden får en god tillvaro med kompetent bemötande.

Alex Snäckerström arbetar med att ta fram en så kallad kompetensplattform och den ska bestå av flera olika delar:

– En kunskapsportal på webben utbildningssatsningar, att få stöd både från stadsledningskontoret och i verksamheterna kring hur man jobbar med mänskliga rättigheter.

Ny temasida på intranätet
I sitt arbete har Alex Snäckerström sett över allt arbete som gjorts tidigare och skrivit en rapport om hur man kan gå vidare.

– Rent konkret har jag tagit fram en temasida för intranätet och där finns material samlat, till exempel hur man ska jobba normkritiskt. Jag vill att alla medarbetare i staden ska få reda på att det finns en temasida.

Flera referensgrupper ska titta på sidan, säga vad de tycker och om den fyller behovet som finns.

– Vi kommer att göra den bättre utifrån vad grupperna säger och vi kommer att använda temasidan i det fortsatta arbetet med att ta fram kompetensplattformen.

Samma information till invånarna
Temasidan finns på Göteborgs Stads intranät under avsnittet Hela staden för anställda i Göteborgs Stad.

Göteborgarna kan läsa om mänskliga rättigheter på Göteborgs Stads hemsida.

– Den informationen ska vi se över så att den matchar det som står på intranätet för stadens medarbetare. Det kommer vi att göra med kompetensplattformen också. Vi arbetar på samma sätt mot invånarna som dem som jobbar i kommunal verksamhet, säger Alex.

Hur kommer göteborgarna märka av arbetet?
– Det handlar om allt från att jobba strategiskt till bemötandet av den som bor och arbetar i Göteborg. Ett konkret exempel kan vara att arbetet med nationella minoriteter ytterligare stärks i skolan, så att barn får lära sig sina språk, säger Alex Snäckerström.