Pedagogisk och lättläst. En finansiell analys i absolut framkant! Så löd juryns omdöme när Göteborgs Stad prisades för sin gedigna årsredovisning. En tävling som kanske inte lockar folkmassornas intresse men som sporrar stadens tjänstemän att förklara komplicerad ekonomi så pedagogiskt och lättläst som möjligt.

– Nej, gemene man bryr sig kanske inte så mycket om vare sig förvaltningsberättelser eller om det här priset, men för oss i branschen är det ganska prestigefyllt. Det är inte så ofta vi får vare sig uppmärksamhet eller feedback annars, säger Hans Petersson, koncernredovisningschef i Göteborgs Stad.

Det var han som fick ta emot priset och hyllningarna när revisionsbyrån PWC delade ut sina årliga utmärkelser för bästa kommunala förvaltningsberättelser. I år vann lilla Hylte kommun första pris medan Kristianstad liksom Göteborg förärades med varsitt hedersomnämnande.

Göteborg – en komplex koncern
– Det är faktiskt fjärde gången på åtta år som vi får pris och det är extra roligt eftersom vi under den tiden verkligen har haft ambitionen att bygga om vår årsredovisning både till innehåll och struktur.

Den senaste årsredovisningen är på drygt hundra sidor och innehåller material från närmare 80 skribenter, så berömmet från branschen ska fördelas på många.

– Göteborgs Stads årsredovisning är svår att göra med tanke på den komplexa strukturen med alla bolag och organisationer som ingår i koncernen. Många bolag lever mer eller mindre sina egna liv och ändå ska allt fogas samman till en väldigt komplex analys. Det är ett gigantiskt arbete och samtidigt väldigt mycket pillande, säger Hans Petersson, som har haft liknande arbete i en mängd kommuner de senaste 25 åren och dessutom forskar och skriver böcker i ämnet på fritiden.

Måste välja målgrupp
Att det är ett avancerat men anonymt arbete är han alltså van vid, men diskussionen pågår ständigt om hur ”publik” en årsredovisning och förvaltningsberättelse egentligen ska vara.

– Dokumentet är ju beställt av kommunstyrelsen som lämnar det vidare för godkännande av kommunfullmäktige, så det är de två instansernas behov som det är viktigast att anpassa sig efter. Vi skriver alltså inte i första hand för gemene man, men det är självklart viktigt att ändå formulera sig så lättläst och pedagogiskt som det går utan att förenkla för mycket. Vi har diskuterat att parallellt göra en enklare och kortare variant av årsberättelsen också, men det är ju det där med att hinna med allt …