Bäst bland 49 kommuner. Göteborgs Stads årsredovisning för 2014 var bäst i Västsverige. För sjätte gången vinner Göteborg priset från Kommunforskning i Västsverige, KFi, med 49 medlemskommuner.

KFi:s jury tycker att Göteborgs årsredovisning ”förtjänar många fler läsare än den sannolikt har.” Exakt hur många läsare årsskriften har, är oklart.

– Vi trycker den i 800 exemplar, men hur många som läser på nätet har vi inte gjort några mätningar kring, säger Helen Torstensson, processledare på stadsledningskontoret.

Hon fick den stora äran att ta emot priset vid en ceremoni på KFi-dagen på Hotel Gothia Towers i fredags, men hon betonar att man ser utmärkelsen som ett lagpris.

Många bidrar
– Vi är väldigt många som bidrar när årsredovisningen tas fram, runt ett 40-tal personer. I princip samma personer som arbetar hela året med uppföljning, säger Helen Torstensson.

– Staden har ju en mycket stor och bred verksamhet, så många är involverade i arbetet att följa upp olika verksamheter.

KFI:s jury ansåg att Göteborgs årsredovisning sammanfattar denna mycket omfattande verksamhet på ett tilltalande sätt, att strukturen är klar och tydlig och en förebild för andra kommuner.

Juryn lovprisar omvärldsanalysen där staden sätts in i ett globalt och regionalt sammanhang, en analys som avslutas med resonemang om hur den globala klimatutmaningen påverkar Göteborg.

Planerar att slopa pappersversionen
Även den systematiska genomgången av prioriterade mål och uppdrag får beröm, för att ”ge en god bild av viktiga frågor för staden och hur väl uppsatta mål uppnåtts. I verksamhetsredovisningen vill juryn särskilt framhålla de tematiska beskrivningarna under rubrikerna ”Klimat och miljö”, ”Mänskliga rättigheter”, ”Jämställdhet”, ”Folkhälsa” och ”Barn”.

Stadens årsredovisning för 2014 var 110 sidor tjock, inklusive bilagor. Kan det vara läge att skippa pappersversionen snart?

– Ja, vi har såna tankar, det handlar ju bland annat om miljömedvetande. Vår plan är att endast presentera årsredovisning 2015 digitalt, säger Helen Torstensson.