Ett led i öppenhetspolicyn. Handlingar och protokoll från Göteborgs Stads förvaltningar går sedan länge att hitta på goteborg.se. Nu är även motsvarande dokument från stadens bolag möjliga att söka via webben. Något som bidrar till den öppenhet och transparens som staden strävar efter.

− Allmänheten ska kunna ta del av de beslut som tas. Det är viktigt att det går att följa de olika ärendena, särskilt eftersom många av dem tar tid på sig fram till beslut, säger Ann Törnblom, kommunikationschef på Göteborgs Stadshus AB som äger Göteborgs Stads bolag.

Alla stadens bolag finns med. Allt från Liseberg och Renova till bostadsbolag som Poseidon. Det som läggs ut är kallelser, föredragningslistor och protokoll från möten och årsstämmor.

− Är man intresserad av bilagor kan man begära ut dem från bolagen. Av tekniska skäl har vi inte lagt ut dem eftersom de kan vara mycket omfattande, säger Ann Törnblom.

Handlingarna går att söka på Göteborgs Stads hemsida via länken ”Kommun & Politik”.