Omfattningen av EU-projekt inom Göteborgs Stad minskade något under 2006, men ökade igen under 2007. Förra året betalades 34,5 miljoner kronor ut till 27 förvaltningars olika EU-projekt i staden, visar en inventering som stadskansliet gjort.

– Nedgången under 2006 var ganska liten och förväntad, eftersom vi befann oss i skarven mellan två av EU:s programperioder. Och många av programmen i den nuvarande perioden, 2007-2013, blev sökbara först mot slutet av 2007, förklarar Gerda Roupe på stadskansliets internationella enhet.

182 projekt igång under 2007
Det är nu femte gången som inventeringen av EU-projekt görs. En långsiktig trend är att projekten blivit färre, men större. År 2003 deltog stadens olika förvaltningar och bolag i 270 projekt, till ett sammanlagt värde av 110 miljoner kronor från EU. Under 2007 hade antalet projekt minskat till 182, men totalt över respektive projektperiod ger de 121 miljoner.

Bäst på att söka och få EU-medel är trafikkontoret, Business Region Göteborg (BRG), utbildningsförvaltningen och SDN Biskopsgården. De fyra förvaltningarna stod för drygt hälften av de 34,5 miljoner kr som betalades ut från EU förra året.

De EU-program som gav mest pengar till Göteborgs Stad under 2007 var Socialfonden, Interreg-programmen och Ramprogrammet FoU, totalt cirka 23 miljoner. Utbildningsförvaltningen stod för flest projekt under året, 78 stycken. Fyra andra verksamheter redovisade fler än tio projekt: BRG samt stadsdelarna Gunnared, Lärjedalen och Kortedala.

”EU-samordnaren viktig stödresurs”
Stadskansliet konstaterar att det finns ett starkt samband mellan omfattningen av EU-projektarbetet och huruvida förvaltningen har en EU-samordnartjänst eller inte.

– EU-samordnaren är en viktig stödresurs. För några år sedan drogs flera sådana tjänster in, men under 2007 har nya tjänster tillsatts, så nu finns det totalt 14 EU-samordnare i staden, berättar Gerda Roupe.

En annan nyordning som väntas leda till mer pengar från EU är den helpdesk som inrättades i slutet av förra året. Den bemannas av två personer som har till uppgift att stödja och koordinera förvaltningar och bolag som vill driva EU-projekt inom strukturfonderna, det vill säga Socialfonden, Regionalfonden och Interreg-programmen (medan West Sweden ansvarar för sektorsprogrammen inom till exempel kultur och miljö.)

– Helpdesken har märkt ett stort intresse för strukturfonderna redan under första halvåret i år, så vår förhoppning är att antalet ansökningar och beviljade medel kommer att öka framöver, säger Gerda Roupe.

ecblank.gifAntal projektUtbet under
året
(milj kr)
Totalbudget för projekten
(milj kr)
200327038110
200424030130
20051903589
200615631,482
200718234,5121