Den internationella verksamheten i Göteborgs Stad har fått en egen hemsida. Information om EU-projekt, vänorter och partnerstäder är delar av innehållet.

– Även politiska beslut och stadens internationella policy finns på sidan, säger Håkan Beskow, internationell chef på stadskansliet.

Ger ny överblick

Bakom den nya hemsidan står internationella gruppen vid Göteborgs Stads stadskansli. Enheten har funnits i knappt två år och arbetet med att strukturera och bygga upp verksamheten pågår fortfarande. Den egna hemsidan är ett av flera steg på vägen.

– Syftet med hemsidan är att informera om den internationella verksamhet vi har i Göteborg. Den riktar sig till medborgare, stadens anställda och olika internationella aktörer som vill komma i kontakt med Göteborg, säger Håkan Beskow.

En liknande överblick över stadens medverkan i internationella samarbeten och projekt har inte funnits tillgänglig tidigare.

På engelska i februari

– Hemsidan har även direktlänkar till andra internationella hemsidor i Göteborgs Stad, säger Håkan Beskow.

Tanken är att hemsidan ska uppdateras regelbundet. I kalendariet kan man hitta internationella aktiviteter med anknytning till Göteborgs Stad både lokalt och utanför landets gränser.

– I mitten av februari kommer sidan dessutom att finnas på engelska. Vi vill kunna presentera de internationella samarbeten Göteborgs Stad har även för övriga världen, säger han.

Fakta | Internationella gruppen
Internationella gruppen arbetar med att bistå kommunstyrelsen i EU- och internationella frågor, samordna stadens internationella arbete samt ansvara för stadens relationer med vänorter, partnerstäder och internationella organisationer.
Andra uppgifter är omvärldsbevakning och information.