Göteborgs Stad är bra på att mäta kvalitet. Sämre på att nå ut med resultaten. På tisdag medverkar Göteborgs Stad i Svenskt Näringslivs paneldebatt om hur kommunerna kan bli bättre på att mäta och redovisa kvalitet för brukarna.

I början av året presenterade Svenskt Näringsliv rapporten ”Får kommunens invånare veta vad de vill veta?”. Där konstaterades att de flesta kommuner ger ofullständig eller dålig information på sina hemsidor om kvaliteten inom skola, hemtjänst och äldreboende.

Bäst på att informera om verksamheternas kvalitet är Göteborg som fick 13 av maximalt 25 poäng i kommunjämförelsen.

Svårtillgängliga jämförelser

Tisdagen den 16 maj följer Svenskt Näringsliv upp sin rapport genom paneldebatten ”Kvalitet för brukarna – så kan den utvecklas”. Den bästa kommunen är förstås inbjuden som en av experterna i kvalitetsdiskussionen.

– Vi ska prata om vårt kvalitetsarbete som utförs i form av balanserade styrkort. Det innehåller regelbundna attitydundersökningar bland brukarna och resultatet av mätningarna finns tillgängligt via hemsidan. Det är en del av vår vision att öppet redovisa verksamheternas kvalitet, säger Marie Stoltz, på stadskansliets organisationsutvecklingsenhet.

Det som gav Göteborg topplaceringen i rankingen är just ”Balansen” på hemsidan där kommunmedborgarna själva kan jämföra olika skolor och äldreboende. Men Svenskt Näringsliv konstaterar samtidigt att jämförelserna är svårtillgängliga – få hittar till sidan.

– Skälet till att vi anordnar den här debatten är att vi tycker att medborgarna ska kunna se vad det finns för alternativ, exempelvis i form av privata utförare. Ett sätt är att kommunerna informerar om verksamheternas kvalitet på sina hemsidor. Något som Göteborg delvis har gjort, säger Kenneth Krantz, Svenskt Näringslivs regionchef i Göteborg.

Nytt styrkort mäter samverkan

I dagarna publicerar Göteborgs kommun ytterligare ett styrkort – ett verktyg för att mäta hur det så kallade samverkansavtalet fungerar i praktiken. Samverkansavtalet är ett avtal om samverkan mellan arbetsgivare och fackliga organisationer som de flesta verksamheter inom kommunen skrivit under.

Syftet med avtalet är främja samverkan på arbetsplatserna för att skapa ett bra arbetsklimat där de anställda känner motivation, trygghet och utvecklingsmöjligheter. Det leder i sin tur till bättre effektivitet och service för brukarna.

Vem som helst kan ta del av det nya styrkortet som grundar sig på enkätundersökningar med verksamhetschefer och fackliga företrädare samt medarbetare och ledare. Men i första hand är det ett internt verktyg för kvalitetsutveckling.

– Det som är viktigt är att vi enats om vilka mätvariabler vi ska ha för att följa upp samverkansavtalet. Att alla verksamheter nu har ett gemensamt analysverktyg, säger Marie Stoltz.