Göteborgs Stads medarbetare är fortfarande nöjda med sina arbetsplatser, trots förändringstider. Det visar årets medarbetarenkät.

Enkäten som genomförts i staden för tionde året i rad, visar överlag förbättringar över åren.
NMI, som står för nöjd medarbetarindex, hade år 2000 index 50 och i senaste enkäten 57. Värdet för faktorn arbetstillfredsställelse ligger högst med 77.

Det kan jämföras med siffran för tio år sedan som var 69. Svarsfrekvensen har också ökat något genom åren och är nu 74 procent.

Meningsfulla jobb
I den mån det funnits farhågor om försämrade resultat i tider med ekonomiska åtstramningar och kommande organisationsöversyner har dessa kommit på skam. Istället ser man tydligt en stabil ”nöjdhet” med det mesta, totalt sett.

– Som vanligt varierar resultaten för förvaltningarna och bolagen. För några innebär det förbättringar och för några försämringar, säger Helen Torstensson på stadskansliets personalstrategiska enhet.

Till exempel har stadsdelsförvaltningarna Frölunda och Högsbo som står inför ett sammangående fått något lägre siffror i år.

Sett till hela kommunen tar förändringarna tar ut varandra och förändringen blir liten.

– Det här visar ändå att medarbetarna tycker att de har meningsfulla jobb och en hög arbetstillfredsställelse.

Inga enkäter nästa år
Enkäterna gör uppehåll nästa år för en översyn och det finns nu extra tid att arbeta med resultaten.

– Enkäterna är en del av ett ständigt pågående kvalitetsarbete. Nu går vi vidare med att analysera resultaten och arbeta med förbättringar i respektive förvaltning och bolag, säger Helen Torstensson.