Köksbrand fick stora konsekvenser. Göteborgs Stads kostnader för bränder och andra skador ökade med drygt 100 miljoner kronor förra året, från 167 till 268 miljoner kronor. Storbranden i hyreshus på Decembergatan i augusti är viktigaste orsaken.

Eldsvådan på Decembergatan i Kortedala startade med att varm olja började brinna på spisen. I panik försökte någon släcka med vatten, vilket gjorde att lågorna flammade upp mycket mer.

Elden spred sig snabbt uppåt i husen och sedan upp på krypvinden. Till sist fick 77 lägenheter, med cirka 200 hyresgäster, evakueras.

– Det som startade som en trivial köksbrand fick väldigt stora och tråkiga konsekvenser, säger Petra Willquist, riskingenjör på stadens försäkringsbolag Göta Lejon.

Byggs om grundligt
De drabbade husen på Decembergatan står fortfarande obebodda. De ska nu byggas om grundligt av Poseidon, till i princip nya hus. Första inflyttning blir i höst.

Sammanlagt står bränder för 42 procent av de totala kostnaderna för 2015, vilket kan jämförs med 18 procent 2014.

Antalet bränder i skolor och förskolor var 34 under 2015, en liten ökning från 2014 års 31 stycken. Det är ändå lågt jämfört med i början av 2000-talet, då det kunde vara 50 – 90 skolbränder per år.

– Och faktum är att det var lägre andel anlagda skolbränder 2015 än under 2014, säger Petra Willquist.

Femteklassare besöker brandstationer
– Det hoppas vi är en effekt av det förebyggande arbetet mot anlagd brand i skola, som är en kombination av ”hårda” åtgärder, till exempel utformning av skolor och skolgårdar och ”mjuka” åtgärder, som att alla femteklassare i Göteborg får besöka en brandstation där de får grundläggande brandkunskap.

Det är ännu inte helt klart hur mycket storbranden i Kortedala kommer att kosta, men troligen runt 80 miljoner kronor. Den är alltså inte hela förklaringen till att de totala skadekostnaderna ökat med hela 100 miljoner.

Även posten övriga skador har ökat rejält, från 27 till 39 miljoner kronor. Här döljs bland annat maskinskador och skador på kajerna i Göteborg.

– Under 2014 och 2015 genomfördes omfattande underhållsmuddring av farleden och vid enskilda kajer. Under det arbetet inträffade flera större skador, säger Petra Willquist.

Automatisk avstängning förebygger vattenskador
Vattenskadorna har minskat med 1,6 miljoner kronor och låg 2015 på 63 miljoner. Ingen jätteminskning, men viktig ändå.

– Vattenskadorna har ökat under en längre tid, så det är positivt att den trenden har brutits, säger Petra Willquist.

Hon hoppas att även den minskningen beror på förebyggande arbete.

– Vattenskadorna uppmärksammas mer och mer och man försöker förebygga med till exempel automatisk vattenavstängning som kopplas in samtidigt som man larmar på, säger Petra Willquist.

Glasskross och skadegörelse dyrt för stadsdelarna
Trots att vattenskadorna har minskat kraftigt, har de tio stadsdelarnas skadekostnader ökat med 680 000 kronor jämfört med 2014 och ligger på 9,3 miljoner kronor. Det mesta är glaskross, klotter och vandalisering, som står för 6,4 av de 9,3 miljonerna, alltså nästan 70 procent av stadsdelarnas skadekostnader.

– Glaskross står ensamt för hälften av skadekostnaderna och har också, tillsammans med kostnader för larm ökat mest, cirka 600 000 kronor vardera, konstaterar Petra Willquist.