Ska bidra till hållbart byggande. Göteborgs Stad investerar tio miljoner kronor i Vasakronans satsning på ny- och ombyggnationer med höga miljökrav. Den gröna obligationen är ett sätt att säkerställa att stadens stiftelsekapital bidrar till en hållbar utveckling, samtidigt som det ger avkastning.

Gröna obligationer är ett nytt koncept som utvecklats av Världsbanken. Syftet är att få fram mer kapital till satsningar som bidrar till en hållbar utveckling.

Göteborg först i Norden
I september var Göteborgs Stad först ut i Norden med att ge ut gröna obligationer om 500 miljoner. De var öronmärkta för att finansiera miljöprojekt inom till exempel avfallshantering, kollektivtrafik och vattenförsörjning.

Nu har staden också investerat en del av kapitalet i de stiftelser som staden förvaltar i en grön obligation. Det handlar om donerade pengar från slutet av 1800- och början av 1900-talet som Göteborgs stad förvaltar, där avkastningen delas ut till sökanden inom utbildning, kultur och sociala ändamål.

– Genom gröna obligationer kan vi göra nytta på två håll samtidigt. Dels bidrar de till ett mer hållbart samhälle, dels får vi avkastning på investeringen som vi kan ge till behövande människor, säger Göteborgs Stads finanschef Magnus Borelius.

Gör det möjligt att följa investeringen
Obligationen ges ut av fastighetsföretaget Vasakronan, som förbinder sig att investera pengarna i ny- och ombyggnationsprojekt där miljöcertifieringskraven är höga. Den gröna obligationen innebär även en garanti för att Göteborgs Stad kan följa utvecklingen genom information från låntagaren.

– Det är en stor skillnad mot en vanlig placering, där får du ingen återkoppling överhuvudtaget på vad som händer med pengarna, säger Magnus Borelius.