Vad är heligt, vad ska staden ändra på? I början av nästa vecka tar sig debattserien Göteborg Live på Älvrummet an en av Göteborgs mest omdiskuterade platser – Heden. På måndag kväll 20 maj klockan 18.00 har alla göteborgare chansen att lufta sina åsikter om vad den centralt belägna öppna ytan ska vara bra för.

– Stadsarkitekten Björn Siesjö som är värd för debattkvällen, han bjuder in göteborgarna till en öppen diskussion om hur Heden ska utvecklas i framtiden. Debattpanelen har satts ihop för att få med flera olika infallsvinklar, säger Anna Ihrén, informatör på stadsbyggnadskontoret.

Bland andra finns Gothia Cup-generalen Dennis Andersson, konstnären Carolina Falkholt, Johannes Åsberg från Yimby och Madeleine Wahlberg från Avenyns företagarförening på plats.

Heden ska utvecklas och förädlas
I maj förra året gav byggnadsnämnden stadsbyggnadskontoret i uppdrag att genomföra parallella uppdrag för att utveckla Heden. Just nu pågår urvalsprocessen för att välja ut vilka arkitektkontor som ska utforma de olika förslagen.

Utgångspunkten är de riktlinjer som politikerna i byggnadsnämnden har formulerat (se faktarutan nedan).