Region- och stadsarkivet i Göteborg har nu "frusit in" Göteborgs Stads alla webbplatser och lagrat dem för eftervärlden. Mellan februari och april har mer än 700 webbplatser arkiverats på det viset, förmodligen till stor glädje för historieforskare om 50 eller 100 år.

Uppdraget att spara webbsidorna kommer från Stadskansliet. Där pågår nu ett omfattande arbete med att samordna cirka 300 av stadens webbplatser till en enda.

Kungliga biblioteket gör liknande arbete

– Därför ville Stadskansliet spara allt det gamla ”i befintligt skick”, innan vi byter. Materialet ska sparas för evigt, säger Jakob Saternus, IT-tekniker på arkivnämnden.

”Frysningen” gäller alla stadsdelar, nämnder, förvaltningar och kommunala bolag inom Göteborgs Stad, även till exempel skolor. Men inga privata sidor som råkar ha Göteborg i namnet.

Ett liknande internet-arkiverande arbete på statlig nivå görs av Kungliga Biblioteket.

– Rent tekniskt använde vi ett program som heter Heritrix, samma som Kungliga Biblioteket använder. Det används även av Internet Archive som arkiverar internet globalt, berättar Jakob Saternus.

– Vi gjorde listor med alla URL-adresser som programmet skulle besöka och sedan samlades det mesta in automatiskt. Vi måste bara bevaka att vi inte samlade in en massa upprepad information och att servrar som låg nere nån dag fick besök när de fungerade igen.

Görs tillgängligt för forskare

Han beskiver ”infrysningen” som ett inte alltför svårt jobb, även om Jakob och hans kollegor fick skriva programmet själva.

– Därför var det en fördel att vi kunde använda en gratis programvara som vi kunde ladda ner och konfigurera, säger Jakob Saternus.

När insamlingen nu är klar, blir nästa steg att göra materialet tillgängligt för andra, till exempel forskare. Om det ska vara tillgängligt för allmänheten via Internet är inte bestämt ännu.

– Det får regionarkivarien bestämma. Men så vitt jag vet publicerar Kungliga Biblioteket inte sitt material direkt på internet, utan man får besöka biblioteket och använda deras forskardatorer, avslutar Jakob Saternus.