Unik dokumentation. Tusentals barn passerade i höstas stadens flyktingmottagning Välkomsten. Många av dem ritade teckningar som sedan blev kvar. Nu visar stadsbiblioteket ett urval av barnens bilder tillsammans med en ny film om arbetet vid Välkomsten.

För att hjälpa det stora antal flyktingar som under hösten anlände till Göteborg öppnade staden en mottagningsplats på centralstationen. Den fick namnet Välkomsten. Här fanns möjlighet att återhämta sig en stund och välja att söka asyl eller resa vidare.

På Välkomsten fanns även chansen att fördriva tiden med papper och penna. Det resulterade i mängder av teckningar. Ett urval av dem visas nu i en utställning på stadsbiblioteket.

Ur barnens perspektiv
Exakt vilka barn som har ritat teckningarna är okänt. Men tillsammans är teckningarna en unik dokumentation från höstens flyktingmottagande och ger en bild av barnens situation.
Intill teckningarna visas också den film som social resursförvaltning har gjort om arbetet på mottagningsplatsen Välkomsten.

Utställningen pågår fram till mitten av sommaren.