Ska vara tillgängliga för alla. Nu har uteserveringarna tagit plats på Göteborgs gator och torg och stadsbyggnadskontorets har genomfört sin årliga rundvandring. I första hand kontrollerade man att serveringarna är tillgängliga för alla, även de som använder rullstol.

Simon Edman Lekemo är tillsynshandläggare och kontrollerar att rampen in till uteserveringen inte har för stor lutning. Foto: Agneta Eklund

– Krögarna har många regler att hålla ordning på och vi vill hjälpa dem att göra rätt. De allra flesta anstränger sig också för att göra serveringen tillgänglig, det ger ju möjlighet att ta emot fler gäster, säger Pia Hermansson, enhetschef på stadsbyggnadskontorets byggavdelning.

En person med rullstol ska få plats
Om uteserveringen är ombyggd till en så kallad sommarveranda behövs tillfälligt bygglov under sommarsäsongen, annars räcker det med tillstånd från polisen. I båda fallen finns regler för tillgänglighet.

Nivåskillnaderna ska vara så små som möjligt och om det behövs ramp får den inte luta för mycket. En person med rullstol eller rullator ska både kunna ta sig in till uteserveringen och kunna passera mellan borden

Tillsyn ihop med polis, trafikkontor och räddningstjänst
– Vi hade informerat restaurangerna på förhand om att vi skulle komma. På några ställen var det saker som behövde åtgärdas, och dessa restauranger kontaktar vi för att ge dem möjlighet att rätta till det som behövs, fortsätter Pia Hermansson

Även polisen, trafikkontoret och räddningstjänsten var med på rundvandringen. Polisens ansvar är att kontrollera att det finns tillstånd att använda marken som uteservering, en bedömning som de gör tillsammans med trafikkontoret. Räddningstjänsten inspekterade framförallt utrymningsvägarna.

Reglerna blir tydligare med samverkan
– Vi samverkar mer och mer med stadsbyggnadskontoret men även med andra myndigheter i olika tillsynsärenden, säger Tomas Olsson från Räddningstjänsten. Det finns många fördelar med samarbete över myndighetsgränserna, bland annat blir de regler och krav som finns mer tydliga för medborgarna. Vi får en också bättre effekt när vi samarbetar, vi jobbar ju alla för ett tryggare och säkrare Göteborg.