Sedan stadsbyggnadskontorets arkiv började gå över till digital form har det blivit allt mer populärt. Till och med så populärt att det nu är ett av tre arkiv som nominerats till priset Årets arkiv. Den 17 mars presenteras vinnaren på Arkivforum i Stockholm.

Förra året delades utmärkelsen Årets arkiv ut för första gången. Då vann Eskilstuna stadsarkiv. I år är Göteborgs stadsbyggnadskontor arkiv med och tävlar mot Sollentuna kommunarkiv och Arkivcentrum Örebro län.

Tillgängligheten förbättrad
I nomineringen står att läsa att den ”tillgänglighet som digitaliseringen inneburit har varit mycket uppskattad av arkivets användare så väl på plats som på arkivets hemsida”.

− Den digitalisering vi har gjort, både av adress- och industrikalendrarna och av de historiska kartorna, har visat sig vara väldigt populära, säger arkivchefen William Försth på Göteborgs stadsbyggnadskontor.

Uppskattade av släktforskare
Adress- och industrikalendrarna är från 1800-talet och var den tidens telefonkatalog. William Försth berättar att de framför allt är värdefulla verktyg för släktforskare. Han uppskattar att de under en knapp sexmånadersperiod förra året användes av ungefär 10.000 personer.

Vad tror du om era chanser att bli Årets arkiv?

− Vi har nog goda möjligheter att vinna. Vi har många nöjda kunder. Inte minst har vi många kunder. Förra året var de totalt 25.000, varav hälften besökte oss och hälften kontaktade oss på annat sätt, via telefon eller e-post, säger William Försth.

Priset är inrättat för att uppmärksamma arkivens roll i samhället. Bakom står DIK, Riksarkivet, Näringslivets arkivråd och Svenska arkivsamfundet.