Frölunda och Högsbo ska slås ihop och efter årsskiftet bilda stadsdelsförvaltningen Frölunda-Högsbo. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Stadskansliet bedömer att det finns flera fördelar med en sammanslagning då både Högsbo och Frölunda har ett tufft ekonomiskt läge. Högsbo behöver dessutom rekrytera flera nya höga chefer.

Sammanslagningen kommer enligt stadskansliet även att gynna framförallt förskolor och skolor i de båda stadsdelarna.

Formellt ska också kommunfullmäktige fatta beslut om sammanslagningen.