"Nybyggarstadsdelen" Lundby väntas fortsätta växa mest de kommande åren medan Södra skärgården och Linnéstaden beräknas få lägst tillväxt. Det konstaterar stadskansliet i sin senaste prognos för befolkningsutvecklingen i stadsdelarna.

Även i Centrum, Torslanda och Frölunda har siffrorna justerats nedåt till följd av att nybyggande skjutits på, eller helt plockats bort.

Högkonjunkturen har gett stora rörelser

– Dessutom har det förändringar till följd av att flyttströmmarna ändrats – framförallt i nordost och Biskopsgården. Där räknar vi nu med en lägre folkökningstakt än tidigare, säger Lutz Ewert vid stadskansliets statistikgrupp och fortsätter:

– Gunnared, Lärjedalen, Bergsjön och Biskopsgården hade väldigt stor inflyttning av flyktingar under 2006. Förra året fick vi signaler om att strömmen skulle fortsätta under 2007. Istället blev den mindre än väntat, samtidigt som många flyttade ut från stadsdelarna.

Överhuvudtaget har man kunnat notera stor rörelse under se senaste årens högkonjunktur. Med en mattad konjunktur kan man anta att inflyttningen och utflyttningen dämpas.

– Men man ska komma ihåg att det är viktigt för hela regionen och kranskommunerna att centrumkommunen Göteborg växer, säger planeringsledaren Leif Birgersson.

Prognos fram till år 2015

Den stora befolkningsökningen i Lundby väntas fortsätta de närmaste åren medan Södra Skärgården och Linnéstaden är de stadsdelsnämnder som beräknas få lägst befolkningstillväxt.

Längre fram än 2015 vågar stadskansliets statistiker inte blicka.

– Då blir osäkerheten för stor. Den äldre befolkningen är visserligen inte särskilt flyttbenägen, men inriktningen på bostadsbyggandet kan mycket väl komma att förändras, säger Lutz Ewert.

Men det magiska halvmiljonstrecket rycker allt närmare. Redan nästa år tyder det mesta att staden kan räkna in sin halvmiljonte invånare.

En halv miljon göteborgare 2009

– Vi är nära det magiska strecket nu, säger Lutz Ewert.

Om inget oförutsett händer den närmaste tiden tar alltså Göteborg steget in bland gruppen städer med mer än en halv miljon invånare under 2009.

Kommer det att märkas på något särskilt sätt?

– Vi har inte hört något officiellt än, men visst kan det innebära att staden får lite mer uppmärksamhet och dessutom en lite större plupp i kartböckerna, säger Lutz Ewert.