Styrsös stadsdelsförvaltning byter namn till Södra skärgården från den förste januari 2008. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen.

Stadsdelsnämnden på Styrsö föreslog för drygt sex år kommunledningen ett namnbyte. För ett år sedan fick nämnden ta ställning till det nya namnförslaget Södra skärgården och godkände det i februari i år.

Kostnaderna för att successivt byta ut informationsskyltar och trycksaker med mera kommer att täckas av ordinarie budget.