Stadsdelschefen i Majorna, Lars Olof Carlsson, slutar sitt jobb. Det har varit en turbulent tid i Majorna och tidigare har nämndens ordförande och vice ordförande avgått.

– Jag är överens med vår nya ordförande om att vi ska gå skilda vägar, säger Lars Olof Carlsson som kommentar till sin avgång.

Lars Olof Carlsson ska stanna tills en ny stadsdelschef är på ingång, dock längst till den 15 mars 2002.