Lotta Sjöberg blir tillförordnad. Stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda beslutade på måndagen att avsluta stadsdelsdirektör Katarina Othelius anställning. Rekrytering av ny ordinarie stadsdelsdirektör har inletts, under tiden kommer Lotta Sjöberg att vara tillförordnad på tjänsten.

Katarina Othelius har varit stadsdelsdirektör i Örgryte-Härlanda i åtta år. Hon har nu sex månaders uppsägningstid och därefter 18 månaders avgångsvederlag som samordnas och avräknas mot annan eventuell inkomst.