Nytt team ska skapa tydlighet. Tillförordnade stadsdirektören Bengt Delang gör nu ytterligare förändringar i stadsledningskontorets ledningsgrupp och bildar ett nytt team med två vice och en biträdande stadsdirektör.

– Jag har fått ett uppdrag att skapa en ökad tydlighet, ökad fokus på att verkställa kommunstyrelsens beslut och att stärka förtroendet för stadsledningskontoret, säger Bengt Delang.

Ingrid Larsson blir ny vice stadsdirektör med ansvar för stadsledningsstaben som arbetar med ledning och uppföljning av stadens olika verksamheter. Peter Lönn kvarstår som vice stadsdirektör med ansvar för specialiststaben som arbetar med utvecklingsarbete och specialiststöd.

Nuvarande kommunikationsdirektör Ulrika Blennius blir ny biträdande stadsdirektör.

– Staden gör stora satsningar på ett antal områden och många av dessa tar ett tydligt sikte på framtiden. Samtidigt behöver stadens interna samordning utvecklas precis som samverkan med andra aktörer inom flera områden. Den biträdande stadsdirektören kommer att vara mitt stöd i detta arbete, förklarar Bengt Delang.

Helen Eriksson-Elf lämnar stadsledningskontoret och sitt uppdrag som vice stadsdirektör.