Stadsgasnätet läggs ned i Biskopsgården, Härlanda, Lundby, Majorna och delar av Örgryte och Partille vilket motsvarar 9 500 kunder. I övriga områden, där kundunderlaget är tätare, konverteras nätet över till naturgas. Det beslutet fattade styrelsen för Göteborg Energi på tisdagen.

Stadsgasnätet i Göteborg är gammalt – de äldsta delarna är från 1846 – och kunderna blir allt färre. På 50-talet använde 100.000 hushåll i Göteborg gas. Antalet kunder har successivt minskat och är idag nere i 16.000, varav 14.000 är hushåll med gasspis och 1.500 är villaägare.

Teknisk utrustning byts

Det allt glesare kundunderlaget har gjort att Göteborg Energi utrett stadsgasnätets framtid. Utredningen, som pågått sedan i höstas, är nu klar och på tisdagen tog styrelsen ställning i frågan.

– Vi har beslutat att göra en rejäl satsning och modernisera stadsgasnätet i de områden där det finns kundunderlag. Där konverteras nätet till naturgas, något som berör 80 procent av villaägarna, 35 procent av spiskunderna och 75 procent av företagskunderna. I övriga områden läggs nätet ned under en femårsperiod fram till 2010, säger Anders Hedenstedt, VD på Göteborg Energi.

Totalt konverteras alltså gasnätet för närmare 6.500 gaskunder. Resten, drygt 9.500 kunder blir av med sin gas.

I de områden där nätet byggs om för naturgas står Göteborg Energi för kostnaderna. Konverteringen innebär bland annat att delar av den tekniska utrustningen hos kunderna byts ut.

Allt glesare kundunderlag

Detta gäller stadsdelarna Masthugget, Guldheden, Landala egnahem, Vasastaden, Nordstaden, västra delarna av Stampen, Heden, Lorensberg, Johanneberg, Hildedal, Skandiahamnen, Bräcke, Utby och Fräntorp.

Övriga kunder drabbas hårdare. Att byta från gasspis till elspis kan innebära att elsystemet måste dras om eftersom elspisar kräver trefas. Byte till annan värmekälla kan också bli både dyrt och besvärligt.

– Men vi ger kunderna god tid att förbereda sig och dessutom är ersättningen, enligt vår uppfattning, generös, säger Anders Hedenstedt.

Den främsta anledningen till förändringen är att stadsgasnätet inte längre är ekonomiskt försvarbart i sin nuvarande form. Det är också en säkerhetsmässig fråga. Ett allt glesare kundunderlag gör det svårt att underhålla det gamla nätet så ofta som det behövs.