Stadskansliet föreslår i ett nytt tjänsteutlåtande att en tjänstemannanämnd ska styra utförandet av stadens IT-verksamhet. Förslaget innebär också att kommun- styrelsen ska fatta de strategiska och organisatoriska besluten i kommungemensamma IT-frågor.

– Kommunstyrelsen får en viktigare roll än den haft tidigare, vilket också stämmer överens med vad kommunallagen säger, konstaterar Gunnar Andersson, förste stadsjurist.

Opolitisk nämnd nytt i Göteborg

– Det är en ganska enkel styrmodell men den kräver en del nytänkande. Verksamhetsföreträdare inom Göteborgs Stad har uttryckt ett missnöje med hur styrmodellen fungerar idag, fortsätter han.

Stadskansliets förslag innebär alltså att en ny nämnd, ”Utförarnämnden för IT-service och Gemensam administrativ service”, bildas och underställs kommunfullmäktige.

Det är också fullmäktige som utser fem ordinarie ledamöter och fem ersättare till den nya utförarnämnden. Men ledamöterna kommer inte vara politiker utan tjänstemän, något som är nytt för Göteborg.

– Det kommer att innebära att vi får en nämnd för utförandet som sitter närmare verksamheten. Vi vill ha en styrform där politikens roll är tydlig, säger Magnus Petzäll, IT-direktör på stadskansliet.

En gemensam förvaltningschef

I och med bildandet av den nya utförarnämnden upphör den nuvarande Servicenämndens uppdrag att ansvara för ADB-kontoret från årsskiftet.

– Vi föreslår att servicenämnden i nuvarande form inte ska fortsätta. Vi försöker skapa en styrmodell som gör att brukarna ute i staden får det de behöver till minsta kostnad, säger Gunnar Andersson.

Stadskansliets förslag innebär vidare att den nya utförarnämnden får en teknisk förvaltning med två enheter: ”IT-service” och ”GAS” med en gemensam förvaltningschef.

– Tanken är att IT-service ihop med GAS ska blir ett servicecenter för hela staden, säger Magnus Petzäll.

Kan börja gälla från årsskiftet

ADB-kontorets tillförordnade förvaltningschef Håkan Sundkvist välkomnar det nya tjänsteutlåtandet:

– Det är en beskrivning som skapar tydlighet kring styrprinciperna och det är bra.

– ADB-kontoret ser fram emot att få arbeta med aktiviteter som krävs för att komma in i den nya organisationen. Vi ser också fram emot att kunna lägga all vår energi på att leverera IT till verksamheterna i staden, fortsätter han.

Kommunstyrelsen ska ta ställning till förslaget på sitt sammanträde den femte oktober. Om det går igenom kan den nya styrformen börja gälla redan från årsskiftet.

Fotnot:
”GAS” står för Gemensam administrativ service och hanterar Göteborgs Stads fakturering.

Göteborgs Stad behöver inom en snar framtid byta ut sina stora IT-system. Det handlar bland annat om stödsystem för välfärdsektorn och personal- och ekonomi- adminstrationssystemen.