Kan ge sänkt avgångsvederlag. Efter att Göteborgs-Posten i en granskning visat att Göteborgs Stad inte informerats om att förra hr-direktören Karin Åhström haft intäkter av konsultuppdrag för Alingsås kommun utreder nu stadsledningskontoret möjligheten att sänka avgångsvederlaget.

– Andemeningen i skrivningen av Karin Åhströms direktörsavtal är att allt förvärvsarbete kan påverka avgångsvederlaget. Här anser vi att det finns anledning att utreda situationen och undersöka vilka möjligheter som finns att pröva avtalets skrivningar, säger Göteborgs Stads nuvarande hr-direktör Tina Liljedahl Scheel.

Ersättningen för Karin Åhströms konsultuppdrag, som pågick i sex månader, har inte tagits ut som lön utan har gått in i ett kommanditbolag. Göteborgs Stad har inte informerats om de intäkter som bolaget haft till följd av konsultuppdraget.

Grundregeln i det direktörsavtal som Karin Åhström tecknade 2014 är att en ny inkomst ska samordnas med avgångsvederlaget. Frågan är om den nu aktuella ersättningen kan ses som lön och om förvärvsarbetet har skett i ”väsentlig omfattning”, som det står i avtalet