Världskongress om hållbar stadsutveckling. Den 16 till19 september hålls den 56:e upplagan av IFHP World congress på nybyggda posthotellet i Göteborg. Den här gången står social hållbarhet i fokus under rubriken ”Den inkluderande staden i en global värld”.

International federation for housing and planning, IFHP, är ett snart hundraårigt världsomspännande nätverk för verksamma inom bostadsförsörjning, stadsutveckling och planering.

– Vi räknar med att mellan 550 och 600 deltar i kongressen, varav ett hundratal är studenter från Chalmers, säger projektledare Klas Forsberg på stadsledningskontoret.

Idén med världskongressen är att utbyta kunskap och erfarenheter inom området hållbar stadsutveckling. Flera olika nivåer tas upp – den närmsta omgivningen, staden som helhet och städer i det globala perspektivet.

Sociala aspekten lyfts fram
I Göteborg läggs tyngdpunkten på sociala hållbarhetsfrågor.

– Det är frågor som i allra högsta grad är angelägna i dagens städer, inte minst i Göteborg. Ekonomi har alltid varit viktigt och de senaste åren har miljöaspekten fått stort genomslag. Men den sociala dimensionen har inte haft samma tyngd, säger Klas Forsberg.

– Göteborg har i samband med sdn-reformen tagit ett viktigt steg för att få med den sociala biten i stadsutvecklingen. Och vi har också en del konkreta exempel att visa upp, fortsätter han.

Hållbarhetstankar förverkligas
Hela 17 olika verksamheter och stadsutvecklingsprojekt runt om i staden ska inspirera kongressdeltagarna. I enlighet med kongressens syfte är spännvidden stor. Här finns de stora visionerna, men också det lilla och nära: Mistra urban futures har etablerat lokala plattformar över hela världen och Centrala älvstaden skissar på en ny stadskärna – samtidigt som hållbarhetstankar förverkligas i kvartersodlingar, stadsdelstorg och kulturhus för unga.

I samtliga exempel har man tänkt till lite extra för att få med de äldres och barnens perspektiv. Något som passar extra bra i år eftersom det både är Göteborgs barnkulturår och EU:s äldreår.

– Senior Göteborg får ett eget spår med sitt projekt Gôrbra för äldre. Stora delar av Europa står inför frågeställningen hur äldre ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, säger Klas Forsberg.

Nytt upplägg på kongressen
Genom att ge studiebesöken lite större tyngd försöker kongressen i Göteborg göra kopplingen mellan teori och praktik tydlig.

– Vi testar ett lite annorlunda upplägg. Programmet hålls bara delvis på hotellet. Under eftermiddagarna pågår parallella studiebesök, varje deltagare får välja två projekt. Efter studiebesöket anordnas seminarier på plats, med utvalda bidrag från andra städer och länder, säger Klas Forsberg.

Att använda kollektiva transportmedel var ett självklart val.

– Både för att vi vill att kongressen skulle miljödiplomeras, men också för att deltagarna får en bättre bild av staden genom att åka spårvagn och buss tillsammans med göteborgare, säger Klas Forsberg.

För Göteborgs del innebär kongressen också att staden får värdefulla inpass utifrån. Inför kongressen har flera utländska arbetsgrupper genomfört workshops kring olika delar av staden. Resultatet redovisas på kongressen.

– Bland annat ska en grupp med unga arkitekter titta på hur man kan förändra stadsmiljön på Vågmästarplatsen. Och ett designföretag från Amsterdam har fått i uppdrag att utveckla Ringön enligt konceptet ”spontaneous city” som innebär att man tar tillvara och kompletterar det som redan finns. De har genomfört en workshop som verksamma på Ringön deltagit i, säger Klas Forsberg.

Öppen föreläsning för alla
Programmet innehåller också en lång rad prominenta talare från både Sverige, Danmark, Tyskland, Kanada, Kenya, Sydafrika och Australien. De delar med sig av kunskap inom en rad områden – från hållbara energilösningar till billiga bostäder och planering av övergiven industrimark.

En av föreläsningarna är öppen för alla göteborgare och den hålls på svenska.

– Det är Anneli Hulthén och Bo Aronsson från Centrala älvstaden som presenterar visionen för Centrala älvstaden.

Rustade för framtiden
Under kongressens tre dagar avhandlas lika många fokusområden. Måndagen handlar om konsten att hantera osäkerhet och komplexitet i stadsutvecklingsprojekt. På tisdagen ställs frågan ”För vem och med vem utvecklar vi våra städer?” och onsdagen ägnas åt morgondagens verktyg.

– När deltagarna lämnar kongressen ska de känna sig mer rustade att möta framtidens utmaningar, säger Klas Forsberg.

143C_2.jpg

Eriksberg. Foto: Klas Forsberg