Mänskliga rättigheter är temat för vårens Fingret i ögat – Göteborgs stadsteaters seminarieserie som tar upp aktuella demokratifrågor. Måndagen 2 februari är rubriken "Oroväckande tecken i tiden" – om tillståndet för mänskliga rättigheter i Sverige just nu. Seminariet i mars handlar om vård av papperslösa.

Förenta Nationernas deklaration om mänskliga rättigheter har funnits i 60 år. Rättigheterna gäller alla, oavsett land, kultur eller sammanhang. Lever Sverige upp till de mänskliga rättigheterna?

Totalt sex seminarier

På måndag diskuteras frågan i det inledande seminariet av totalt sex om mänskliga rättigheter som Stadsteatern arrangerar under våren. Den här gången får publiken i Foajébaren ta del av tre olika inlägg och perspektiv på tillståndet för mänskliga rättigheterna i Sverige:

Det första står Fatima Doubakil för. Hon är representant för Muslimska Mänskliga Rättighetskommittén. De övriga inläggen görs av Ingrid Schiöler, nybliven pensionär med 21 års erfarenhet av arbete som folkrätts- och flyktingkonsult på Röda Korset, och Daniel Poohl, chefredaktör på tidningen EXPO.

Under våren fortsätter diskussionerna om mänskliga rättigheter.

Lyfter grundläggande demokratifrågor

– Vi har försökt angripa frågan så brett som möjligt. Vård till papperslösa, religionerna, terroristbekämpning och rätten att bestämma över sin kropp och sexualitet är några områden, säger Anna Brorson, samordnare för Stadsteaterns kringarrangemang.

Tanken med Fingret i ögat är att lyfta fram grundläggande demokratifrågor. Tidigare teman har bland annat varit genus, mångfald, funktionsnedsättning och hbt.

– Seminarieserien står helt på egna ben, det finns inga kopplingar till teaterns repertoar, säger Anna Brorson.

Fingret i ögat är ett samarbete mellan Levande Historia i Göteborg, Jämställdhet och mångfald på stadskansliet, Mångkulturell Utveckling på Social Resursförvaltning samt Forum för Levande Historia.