Polis och stadsdel satsar gemensamt. Nytt råd för invånardialog, sociala insatsgrupper för unga vuxna och bättre stöd till föreningslivet. Det är några exempel på vad som ingår i den långsiktiga satsning på ett tryggare Angered som stadsdelsförvaltning och polis nu drar i gång tillsammans.

Trygg i Angered heter satsningen. Tanken är att den ska pågå i tre till fem år för att sedan mynna ut i ett fördjupat samarbete som kvarstår mellan SDF Angered och polisen i Göteborg.

− Det här handlar om både bred och fördjupad samverkan, där långsiktighet och uthållighet är nyckelord, säger Carina Persson, som är chef för polisområde Storgöteborg.

Bakgrunden är den kriminalitet och de sociala problem som stadsdelen brottas med sedan en längre tid. Det handlar allt från öppen narkotikaförsäljning till att konflikter tenderar att lösas med våld och flera fall av stenkastning mot polis och räddningstjänst.

Vill komma medborgarna närmare
Inte minst den växande kriminaliteten bland unga är något som oroar både stadsdel och polis.

− Det är viktigt att vi kan fånga ungdomar på väg in i kriminalitet och även avbryta kriminella konstellationers makt över olika områden, säger Carina Persson.

Bilden är mörk, men knappast hopplös. En stor del av det stärkta samarbetet går ut på att ta vara på de resurser som finns i området och att komma medborgarna närmare. Ett sätt är genom polisens nyinrättade råd för invånardialog, där även stadsdelsförvaltningen medverkar.

− Det här är en metod som kommer från England och Kanada. Vi ska diskutera trygghetsfrågor med dem som bor i området. De invånare som sitter i rådet kommer att verka som ambassadörer i området, säger Håkan Frank, chef för polisenhet Nordost.

Kommunikation åt två håll
Tahira Anjum är en av hittills tolv Angeredsbor i rådet. Så småningom ska de utökas till ungefär 18. Allt för att representera olika åldrar, bakgrunder och kön.

− Vi har än så länge bara träffats en gång, men jag tycker att vi som bor här också har en skyldighet att vara med och skapa ett tryggare samhälle. Vi i rådet kan vara en länk, en bro mellan medborgare och polisen, säger hon.

Hon påpekar att kommunikationen ska gå åt två håll. Lika viktigt som att polisen får mer kunskap om vad invånarna själva upplever vara problem i området, är det att polisen informerar Angeredsborna om hur de jobbar.

− Många som bor här är utlandsfödda och har dåliga erfarenheter av hur polisen arbetar. Därför finns många fördomar om polisen och vad de gör, säger Tahira Anjum.

Hon tror att den främsta lösningen ligger i förebyggande verksamhet.

− Vi måste titta på de små barnen, kommande ungdomar, och jobba med deras föräldrar, säger hon.

Insatsgrupper för unga vuxna
Bland övriga satsningar inom Trygg i Angered märks större fokus på föreningsbidrag, hur de fördelas och används. Från stadsdelens sida vill man också utreda om det extra stöd som ges till vissa ungdomar är det rätta och om det kommer rätt personer till del.

− Vi ska även börja med sociala insatsgrupper. Det finns redan i Västra Hisingen, men blir nytt här i Angered från och med april, säger Maria Reinholdsson, som är med och samordnar Trygg i Angered från stadsdelsförvaltningens sida.

− De sociala insatsgrupperna riktar sig till unga vuxna som antingen riskerar att hamna i kriminalitet eller som vill lämna kriminaliteten bakom sig, säger hon.

Exakt hur samarbete mellan stadsdel och polis kommer att utvecklas under de kommande åren är inte klart i dagsläget.

− Vi kommer att prova oss fram för att hitta nya saker, nya sätt, säger Maria Reinholdsson.