Färgburkar sätts fram åt göteborgarna. I projektet Sätt färg på Göteborg får invånare, turister och arbetslösa ungdomar chans att göra staden mer färgglad fram till 400-årsjubileet 2021. På lördag 12 april är det vernissage för nio jättelika konstverk på byggnaderna kring Röda sten. Samtidigt får besökarna testa att måla själva.

År 2021 fyller Göteborg 400 år. Göteborg & co har fått i uppdrag att samordna firandet och uppladdningen har redan börjat. Tanken är inte bara att skapa en brakfest under själva jubileumsåret, utan även att många delar av samhället ska kraftsamla under tiden fram till dess.

– Det handlar i grunden om hur vi tillsammans kan göra Göteborg till en ännu bättre stad, säger Therese Brusberg, projektchef för Göteborg 2021.

Öppna aktiviteter och arbetsmarknadsprojekt
Målarmästarna, en bransch- och arbetsgivareorganisation för svenska måleriföretag, vill genom projektet Sätt färg på Göteborg bidra till att göra staden fin inför jubileet. Det ska ske dels genom aktiviteter där vem som helst får delta, dels i form av arbetsmarknadsprojekt där ungdomar som är nyfikna på måleriyrket får chans att prova.

En liknande satsning gjordes inför friidrotts-VM 1995. Många av de måleriprojekten ger avtryck i staden än idag – bland annat färgsattes hela Tingstadstunneln och målades de stora löparna på en husfasad på Stampgatan.

Utomhusutställning vid Röda sten
Sätt färg på Göteborg består av flera delprojekt. Det första presenteras på lördag 12 april, i samband med Majornas konstrunda. I ett samarbete mellan konstnärer från Majorna, skolklasser och arbetslösa målare har nio enorma vepor målats. Konstnärerna och skolklasserna har skapat motiven till veporna. De har sedan förstorats och målats upp på stora glasfiberdukar av åtta målerilärlingar, under handledning av en lokal målerifirma. Under vernissagedagen kommer även besökarna få chans greppa en pensel, för att måla på drakväggen bakom Röda sten konsthall.

Nästa delprojekt, som sparkas igång under våren, är att måla asfalten på gång- och cykelbanan som leder från Röda sten hela vägen till Kaneltorget i Gårdsten. Den ska bli neongrön.

– Raka vägen är det 21 kilometer så det är en lämplig siffra i sammanhanget. Dels är det en halvmara, dels passar det med 2021, säger Erling Zandfeld, projektledare på Målarmästarna.

Kommer färgen att sitta kvar?
– Ja, i alla fall till 2021. Sedan får vi väl se om göteborgarna älskar det eller tycker att det är sådär. I så fall får vi väl ta bort det.
Cykelbanan kommer målas i en etapp varje år. I år är målet att måla mellan 200-500 meter av sträckan. Det kommer ske under ett antal dagar under sommaren då vädret är lämpligt. Ett lokalt måleriföretag står för färg och instruktioner och sedan får alla som vill komma och måla.

– Det kan vara ungdomar i stadsdelar där vägen passerar. Eller företag, föreningar och skolor som tycker det här är roligt. På en del delsträckor är det obebyggt så där kan turister också få vara med, säger Erling Zandfeld.

Ett symboliskt sätt att binda samman staden
Även vid sidan av cykelbanan kommer det hända saker under åren fram till 2021. Dels i form av tillfälliga konstutställningar, dels genom permanent målning av exempelvis gång- och cykeltunnlar och kommunens teknikbyggnader.
Therese Brusberg tycker att initiativet att dekorera gång- och cykelstråket passar bra in i med den övergripande målsättningen för jubileet – att binda ihop staden och minska avstånden.

– Det handlar om att visa på hur staden hänger ihop på ett symboliskt sätt. För det är egentligen inte så krångligt att ta sig till mellan olika stadsdelarna.