Lärjedalen är Göteborgs största stadsdel till ytan. Minst är faktiskt Frölunda. Centrum har flest invånare, medan Södra skärgården är mest glesbefolkat. Och omvandlingen av hyresrätter till bostadsrätter har nått sin topp och minskar nu. Det är några fakta ur Statistisk årsbok för Göteborg som nu kommit ut i 2009 års version.

Årsboken är fullspäckad med tabeller, diagram och kartor om livet i Göteborgssamhället och har getts ut i mer än 100 år, den första kom år 1900. Mycket är sig likt från senare års utgivning, men 2009:an har blivit något tjockare.

Flest förskolebarn i Torslanda

– Ja, den har växt lite i omfång, tack vare ett nytt kapitel med all statistik för stadsdelsnämnderna, berättar Lutz Ewert på stadskansliets enhet för samhällsanalys och statistik.

Tidigare återfanns SDN-statistiken i respektive fackkapitel. Till exempel fanns utbildningsnivån för de olika stadsdelarna i kapitlet om utbildning. Men nu ligger alla tabeller om yta, befolkning, inkomster, ohälsa med mera i ett särskilt kapitel om stadsdelarna.

– Då blir det mycket lättare att jämföra stadsdelarna med varandra och man kan lätt få en överblick över hur en stadsdel ser ut, säger Lutz Ewert.

Här kan man till exempel utläsa att Torslanda är den stadsdel som har störst andel förskolebarn (nio procent), medan Centrum ligger sist (3,8 procent). Störst andel skolbarn har Lärjedalen (16 procent) och även här ligger Centrum på sista plats, (fyra procent)

2005 toppår för omvandling av hyresrätter

Faktum är att Centrum tar jumboplatsen även för andelen gymnasieungdomar, 16-19-åringar, med strax under 3 procent. Störst andel gymnasieungdomar har Södra skärgården, med 6,5 procent.

– Lite överraskande, man tror kanske att centrala stan har en stor andel gymnasieungdomar. Fast för 20-24-åringar blir bilden en helt annan, då ligger Centrum – med många studenter – i topp med 13 procent medan Södra skärgården och Torslanda ligger i botten med 3,5 procent, så där är bilden den omvända, säger Lutz Ewert.

En ny tabell för i år handlar om det kontroversiella fenomenet med omvandling av hyresrätter till bostadsrätter.

– Här ser man att omvandlingen ökade starkt från 1999, med 338 lägenheter, till toppåret 2005 då mer än 2.000 hyresrätter blev bostadsrätter. Men därefter har det minskat, så 2007 var siffran nere i 1.192 lägenheter, konstaterar Lutz Ewert.

Kranskommuner beroende av arbetstillfällen i Göteborg

I kapitlet med stadsdelsnämndsstatistik syns också att omvandlingen sker nästan enbart i centrala Göteborg. Totalt under åren 1999 – 2007 omvandlades 11.700 hyresrätter till bostäder.

– Drygt 4.000 av dem fanns i Centrum. Och räknar man in alla centrala stadsdelar – Härlanda, Örgryte, Centrum, Linnéstaden och Majorna – blir det 10.186 lägenheter , så det är en oerhörd koncentration till centrala stan, kommenterar Lutz Ewert.

I år har årsboken lite mer utförlig statistik på arbetspendlingen till och från Göteborg.

– Det är ju intressant för att se hur pass beroende kranskommunerna är av arbetstillfällena i Göteborg. Här ser vi att 57 procent av Partilleborna, 50 procent av Mölndalsborna och 48 procent av Öckeröborna arbetspendlar till Göteborg, berättar Lutz Ewert.

77.000 pendlar in till Göteborg

– De tre ligger högst och är alltså mest beroende av jobben i Göteborg.

Den totala inpendlingen från förortskommunerna till Göteborg är 77.000 personer medan 27.000 göteborgare jobbar i förorterna, alltså en differens på 50.000 personer.

Utanför förortsområdet är det flest som pendlar till Göteborg från Borås (1.900 personer) Mark, (1.600) och Uddevalla (1.200).

Alla arbetsgivare skickar in uppgifter

– De längsta pendlingsströmmarna går ända från Töreboda, 29 personer, Gullspång tolv personer och Dals Ed tolv personer, berättar Lutz Ewert.

Att årsboken kan ha så detaljerade uppgifter beror på att alla arbetsgivare skickar in uppgifter om sina anställda till staten, till exempel löneuppgifter, folkbokföringsadress och var de anställda jobbar, där varje arbetsställe har en geografisk kod.

– Då kan man se att en person som är folkbokförd i Töreboda får sin lön från ett arbetsställe i Göteborg. Vi vet ju däremot inte om den personen kanske jobbar hemifrån vissa dagar, konstaterar Lutz Ewert.

4400