”Många förstår inte den juridiska gången”. Om föräldrar till barn som placerats av socialtjänsten får stöd kan det påverka placeringen positivt. Sedan januari finns mottagningen Stella i Göteborg. Den jobbar just med att ge föräldrar råd och hjälp för att de ska kunna bli så bra föräldrar på avstånd som möjligt.

Stellamottagningen, som ligger vid Frölunda Torg, öppnade 22 januari. Mottagningen finns till för hela Göteborgs Stad och de två föräldrastödjarna Jessica Janzon och Maria Alm berättar att verksamheten därför letar efter en lokal mer centralt i Göteborg.

Mottagningens två föräldrastödjare är socionomer med bred erfarenhet från olika delar av socialt arbete med barn, ungdomar och familjer. På Stella jobbar de delvis med målet att relationen mellan socialtjänst, familjehem och föräldrar ska stärkas.

– De föräldrar vi möter känner sig ofta inte delaktiga i placeringen av sitt barn. De känner sig åsidosatta och många förstår inte den juridiska gången. Det kan också vara svårt att ställa frågor till socialsekreteraren som placerat deras barn. Vi kan hjälpa dem att få sin röst hörd, säger Jessica Janzon.

Föräldrarnas behov styr

Frustration och en känsla av maktobalans gentemot socialtjänsten är andra uttryck som föräldrastödjarna på Stella möter.

– Vi har ingen egen agenda utan det är förälderns behov som styr. Det kan handla om att få prata om hur man mår och om saknaden efter sitt barn. Eller prata om hur man berättar för andra i ens närhet att man inte längre bor med sitt barn. Vi kan också hjälpa till med att gå igenom utredningar och dokumentation som ligger till grund för placeringen av barnet, säger Jessica Janzon.

Det händer också att Jessica och Maria medverkar som ett stöd till föräldern på möten med socialtjänsten.

– Mötena kan ibland vara känsloladdade och då kan vi finnas med som en lugnande och förklarande part. Även om föräldern förstår varför barnet är placerat kan hen känna sig diskvalificerad som förälder, säger Maria Alm.

Samarbete och samsyn bra

Flera forskningsrapporter visar att relationen mellan socialtjänsten och föräldrar, som får sina barn placerade, påverkar placeringens hållbarhet.

– Om föräldrar har en bra relation till familjehemmet och socialtjänsten kan barnet känna sig mer trygg i sin placering. Det händer att det blir sammanbrott i familjehemmet, men ju mer de vuxna kring barnet kan samarbeta och ha en samsyn, desto bättre är det, säger Maria Alm.

Föräldrastödjarna lyfter fram hur viktig den biologiska föräldern är även när barnet är placerat. Att delta på uppföljningsmöten, trots att man som förälder känner sig orättvist behandlad, är något som gagnar barnet.

– Vi vill ge föräldern de bästa förutsättningarna att vara en bra förälder på avstånd, säger Maria Alm.

Öppet hela sommaren

Föräldrar till placerade barn kan själva höra av sig till Stella. Ibland är det i stället socialsekreteraren som hjälper till att skapa en kontakt.

– En del föräldrar kan känna svårighet i att ta kontakt. Finns det ett samtycke kan vi ringa upp i stället, säger Jessica Janzon.

Kravet för att få hjälp på Stella-mottagningen är att barnet är placerat av någon av de stadsdelar som finns inom Göteborgs Stad eller att föräldern är bosatt i Göteborg men annan kommun gjort placeringen.

Stella håller öppet hela sommaren. Besöken är kostnadsfria och mottagningen erbjuder tid inom en vecka. Stella har tystnadsplikt och för inga journaler.