20–25 miljoner kronor delas ut varje år. Varje år betalas det ut 20–25 miljoner kronor från de stiftelser som Göteborgs Stad förvaltar. Pengarna går till elever, lärare, föreningar och helt vanliga göteborgare. Våren är tid att söka. ”För oss är det viktigt att de här pengarna kommer alla göteborgare till gagn”, säger Anna Strindberg från stadsledningskontoret.

Göteborgs Stad förvaltar 88 stiftelser som tillsammans har en förmögenhet på nästan en miljard kronor. Avkastningen på upp emot 25 miljoner kronor betalas varje år ut för de ändamål som de som en gång i tiden skänkte pengarna beslutade.

För många olika syften
– Pengarna är inte kommunala medel, utan det är privatpersoner som har skänkt dem och bett Göteborgs Stad att förvalta dem i ett gott syfte, säger Anna Strindberg.

Det går att söka stiftelsemedel för många olika syften, men de kan delas in i tre huvudgrupper, sociala-, utbildnings- och kulturstiftelser.

Privatpersoner som är ekonomiskt utsatta kan till exempel söka medel ur de sociala stiftelserna. År 2016 delade drygt till 1100 personer på cirka 6 miljoner kronor från dessa stiftelser. Alla som sökte för första gången och hade fyllt i ansökan korrekt godkändes.

– Här handlar det inte om några stora summor. Men det kan vara några tusenlappar som gör att familjen kan göra något extra. Det finns en hel del göteborgare som lever under mycket knappa omständigheter, vår förhoppning att de tar chansen att söka, säger Anna Strindberg.

Ladda ner blanketter
Elever, lärare och föreningar är andra grupper som kan söka. Det finns pengar för att studera utomlands, arrangera barnaktiviteter, förkovra sig utomlands, eller som för Stiftelsen August Ringnérs stipendiefond gå en avgiftsbelagd yrkesutbildning och mycket, mycket mer.

På Göteborgs Stads webbplats finns blanketter för att söka stiftelsemedel. De är ordnade under rubriker som talar om vem som kan söka eller vem stiftelsen riktar sig till, så att det ska vara enkelt att hitta rätt.

Anna Strindberg vill gärna slå ett slag för Stiftelsen Olof och Caroline Wijks fond. Här kan föreningar söka pengar för allmännyttiga, kulturella eller välgörande ändamål. Förra året delade stiftelsen ut 3,8 miljoner kronor.

Mer information på Göteborgs Stads hemsida
– För att söka ur den här stiftelsen behövs att någon av Göteborgs Stads kommunfullmäktiges ledamöter vill skriva under en motion för att bevilja pengar till projektet – men det brukar inte vara svårt att hitta någon. Motionen måsta vara inlämnad den 23 februari, så det är knappt om tid. På vår webbsida finns en blankett för att skriva en motion, säger Anna Strindberg.

På Göteborgs Stads webbplats finns en fullständig förteckning över stiftelserna, ansökningsblanketter, information om vem som kan söka medel och när ansökningstiden går ut.