Vad händer efter polisanmälan? Om jag som brottsutsatt polisanmäler en misshandel eller en stöld, vad innebär det egentligen? Vad händer sedan? Och hur går en brottsutredning till? Det är några av de frågor som Stödcentrum för brottsutsatta hjälper till att reda ut på öppna informationsträffar 5 och 12 april.

Att utsättas för misshandel, rån, olaga hot eller våldtäkt är för många en omskakande upplevelse som väcker många känslor. För att minska risken för att tankar kring polisanmälan skapar ytterligare osäkerhet har Stödcentrum för brottsutsatta tagit initiativ till öppna informationsträffar. Där berättar de om vad som händer efter att man gjort en polisanmälan.

– Vi får ganska mycket frågor om det. Det kan handla om vad som gäller kring skadestånd och ersättning, men också om hur rättsprocessen fungerar. Varför blir det en utredning, eller varför inte? Och om det blir rättegång, vad händer då? säger Jessica Rosander, socionom.

Vill ge överblick
Syftet med träffarna är att i lugn och ro reda ut vad man som brottsutsatt kan förvänta sig och inte – för att sprida kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har, och för att linda eventuell oro.

– Man kanske sitter och väntar, men vet inte riktigt på vad. Då tänker vi att det kan skapa lugn och förutsägbarhet att veta mer om vad man kan förvänta sig, säger Jessica Rosander.

I ett första steg är två träffar inplanerade. Om de tas emot väl är tanken att ordna fler liknande informationsträffar kring olika teman framöver.

Ger stöd utöver polisärendet
Stödcentrum för brottsutsatta är en kommunal verksamhet som vänder sig till brottsutsatta göteborgare i alla åldrar, samt anhöriga och vittnen till brott. Alla som gör en polisanmälan i Göteborg får möjlighet att anmäla intresse för brottsofferstöd. De blir då kontaktade av Stödcentrum för brottsutsatta. Men det är inget krav att ett brott ska ha polisanmälts för att få brottsofferstöd.

Förutom att ge information om hur rättsprocessen går till erbjuder Stödcentrum för brottsutsatta även stöd- och krissamtal, med syfte att underlätta bearbetningen av en brottshändelse.

– Många som kommer hit påverkas mycket av det de har blivit utsatta för. Man blir orolig, har svårt att sova och känner sig stressad och otrygg. Då kan vi ge stöd genom att berätta vad som är vanliga reaktioner och hjälpa personen att bearbeta upplevelserna.
Genom att ordna öppna informationsträffar vill Stödcentrum för brottsutsatta göra det enkelt att ta del av generell information.

– Det blir ett sätt att nå fler. Om man kommer till en träff och sedan har behov av individuellt stöd så kan man bara boka tid med oss, säger Jessica Rosander.