En jumbojet från Iran landar på Landvetters flygplats, men kraschar rakt in i ett mindre plan på marken. Mer än 300 personer omkommer, varav 179 svenska muslimer. Det är upplägget för en övning i krissamverkan i Göteborg den här veckan, med kyrkan i en nyckelroll.

– En stor flygplansolycka är det värsta som kan hända, det är därför vi övar den, säger Conny Stambej, planeringsledare på stadskansliets grupp för säkerhet och beredskap.

Övningen genomförs i Käringberget på Göteborgs garnison, som en diskussionsövning där alla deltagare sitter i öppen fyrkant och resonerar sig fram till vad som ska hända utifrån givna förutsättningar.

– Jag fungerar som moderator och ger ett uppspel, sen får aktörerna lösa olika situationer, vilken information de lämnar och tar emot, eller att det står kanske 500 personer i ankomsthallen på Landvetter och väntar på sina släktingar som ska komma hem från Iran, säger Conny Stambej.

”Kyrkan viktig del i krishanteringsorganisationen”

Han har hållit i liknande övningar tidigare men detta är första gången som de religiösa aspekterna betonas. Övningen har också beställts av Svenska kyrkan i Göteborg.

– Kyrkan är en viktig del av Göteborgs krishanteringsorganisation, de har stora resurser och mycket personal, bara i Göteborg finns 37 församlingar och de är med vid övningen, säger Conny Stambej.

Svenska Kyrkan i Göteborg har också ett Interreligiöst råd som håller kontakten med andra trossamfund. Det rådet finns med vid övningarna 13-15 oktober, med representanter för till exempel islam och judendomen.

Nya erfarenheter som kan tas tillvara

Vid Backabranden 1998 hade de flesta av offren utländsk bakgrund. De muslimska familjerna ville att deras döda skulle identifieras och begravas inom 24 timmar, stora grupper av anhöriga samlades på sjukhus och bårhus och det var svårt med informationen.

– Då hade vi ett scenario där mycket inte var klarlagt vad gäller kommunens ansvar, kyrkans roll och hur man skulle samverka med andra trossamfund, säger Conny Stambej.

Många lärdomar drogs av Backabranden. Men det har gått mer än tio år, nu kan säkert nya erfarenheter tas tillvara och nya rutiner skapas.

150 personer deltar

– Nu ska vi ha en diskussionsövning, inte alls bara för kyrkans del, utan den är nyttig för alla inblandade, för att se vilka möjligheter vi har att via samverkan hantera en så här svår händelse, säger Conny Stambej.

Totalt deltar 150 personer i övningarna, fördelade på 50 per dag. De kommer från Luftfartsverket, SOS Alarm , Räddningstjänsten i Storgöteborg, Västra Götalandsregionen, polismyndigheten, länsstyrelsen, Härryda kommun, Göteborgs Stad och Svenska kyrkans förvaltningsledning, Interreligiösa rådet samt församlingarna.

Stadsdelarna har geografisk ansvar

På det mindre planet i övningen, som just landat från Amsterdam, omkommer 43 personer, bland annat många anställda på Volvo Lastvagnar, boende i olika stadsdelar i Göteborg.

– Här behöver vi titta på Göteborgs Stads ansvar. Det är faktiskt så att alla stadsdelar har ett geografiskt områdesansvar, säger Conny Stambej.