Av 36 rapporterade bränder i lokaler som försäkras i det kommunala försäkringsbolaget Göta Lejon var 25 anlagda i skolor. Det är femton fler än under första kvartalet i fjol, och i hälften av fallen brann det på dagtid. ”Tidigare har de som tänder på smugit i mörkret, nu händer det mitt på dan”, säger K-G Berglund på Försäkrings AB Göta Lejon.

– Det är uppenbart att någonting händer inom skolan där respekten för skolan har minskat hos eleverna. Vi har sett den här utvecklingen i England och på kontinenten. Nu är samma tendens på väg hit, även om vi kanske inte nått samma nivåer, säger K-G Berlund.

Han berättar också att det den gånga helgen brann på fem skolor runt om i södra Sverige.

-Så ser det ut! Vi diskuterar med skola, polis och sociala myndigheter men vi har inte ännu nått fram till vilka åtgärder vi ska vidta.

Tidig upptäckt sparar pengar

Han hoppas dock att det förebyggande arbete som Göta Lejon planerar tillsammans med räddningstjänsten ska ha effekt. Bland annat går räddningstjänsten ut i skolorna och informerar och visar filmen om två unga mordbrännare som Vårt Göteborg skrivit om tidigare.

I Göta Lejons statistik för årets första kvartal om skador och stölder i lokaler finns tre stora bränder, varav två i skolor. Av totalt 36 bränder där räddningstjänsten fått rycka ut och släcka har 25 upptäckts med automatlarm.

Göta Lejon beräknar att bolaget sparat in åtta miljoner kronor på att bränderna upptäckts och släckts i tid.

Skador för sex miljoner

Den anlagda branden i Utmarksskolans lärarrum i januari orsakade skador för 1,4 miljoner kronor, en annan anlagd brand i en förskola i Lövgärdet har kostat en miljon kronor.

Totalt har bränder, vattenskador och inbrott i kommunala byggnader kostat sex miljoner kronor under årets första tre månader. Det som stjäls mest är datorer, platta datorskärmar och så kallade datakanoner.