Räddningstjänsten varnar. Torrt fjolårsgräs i kombination med kallt och torrt väder gör att risken för gräsbränder just nu är stor i och omkring Göteborg. Räddningstjänsten manar till försiktighet vid eldning och grillning utomhus.

– Undvik att elda när det blåser då spridningsrisken ökar med vinden. Gnistor far lätt iväg och kan antända skogsmark eller torrt gräs. Tänk också på att din kommun kan ha regler för eldning av trädgårdsavfall. säger Svante Carlsson, insatschef på Räddningstjänsten Storgöteborg.

Stränga regler inom Göteborgs kommun
Inom Göteborgs Stad gäller stränga regler för eldning utomhus. Eldningen får aldrig orsaka problem för närboende på grund av exempelvis rök, lukt och sotflagor. Inom detaljplanerat område, det vill säga större delen av Göteborgs kommun, är det dessutom bara tillåtet att elda om det är minst 200 meter till närmsta bebyggelse.

Det är också bra att ringa Räddningstjänsten Storgöteborgs telefonsvarare 031-335 29 80 och kontrollera så det inte för tillfället råder allmänt eldningsförbud i kommunen. Läs mer om att elda ute på Räddningstjänstens och Göteborgs Stads webbplatser, se länkarna nedan.