Mot kriminalitet och psykisk ohälsa. Sedan årsskiftet har stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen en ny arbetsgrupp – Ung i Västra Hisingen – som jobbar för att förebygga kriminalitet, psykisk ohälsa och missbruk bland unga i åldrarna 12–25 år. I satsningen ingår sex nyrekryterade ungdomssekreterare som ska stötta ungdomar i riskzonen.

De nya ungdomssekreterarna ska arbeta uppsökande och förhindra en negativ utveckling vad gäller psykisk ohälsa, missbruk och kriminalitet. I arbetsgruppen Ung i Västra Hisingen ingår också andra tjänstepersoner som på olika sätt kommer i kontakt med utsatta barn och unga.

Målet är att göra det lättare för ungdomar och vårdnadshavare att komma i kontakt med stadsdelens insatser som riktar sig mot unga, berättar enhetschef Grethe Foss.

Skepsis mot socialen
– Det finns ibland en skepsis mot socialtjänsten i Biskopsgården, och vi har fått höra från boende att de tycker att vi bara visar oss när det skett en skottlossning. Genom den nya arbetsgruppen hoppas vi bli mer välkända och lättillgängliga. Vi har ett telefonnummer och en mejladress där man kan kontakta oss dag- och kvällstid sju dagar i veckan, året runt. Som förälder eller ungdom är det bara att höra av sig till oss, säger Grethe Foss.

Bakgrunden till satsningen är att Biskopsgården är en socialt utsatt stadsdel som bland annat finns med på Polisens lista över ”utsatta områden”, men arbetsgruppen kommer också att arbeta med ungdomar från Torslanda.

Att ungdomssekreterarna arbetar uppsökande är en förutsättning för de ska kunna etablera ett förtroende hos stadsdelens ungdomar, enligt Grethe Foss.

Gott samarbete är a och o
– Förutom att träffa ungdomar på individnivå så besöker ungdomssekreterarna skolor, torg, gator, Ica-garaget på Vårväderstorget och andra platser där ungdomar finns. Och fritidsgårdarna – där kan de hänga i flera timmar och få en bra kontakt, säger Grethe Foss.

Daniel Johnsson är kommunpolis Västra Hisingen. Foto: Anna Johnsson

Arbetsgruppens arbete förutsätter en god samverkan med andra aktörer – som exempelvis polis, skola, fritid och föreningar i stadsdelen.

– Ett gott samarbete är verkligen a och o, vi skulle aldrig klara vårt uppdrag själva. Det finns också forskning som visar att samarbete med andra aktörer är den största framgångsfaktorn, säger Grethe Foss.

Polisen positiv till satsningen
Daniel Johnsson är kommunpolis för Västra Hisingen, och ser väldigt positivt på stadsdelens satsning.

– Att stadsdelen satsar så hårt och rekryterar nya ungdomssekreterare känns avgörande och ger ett underlag för att kunna genomföra konkreta åtgärder i stadsdelen. Vi poliser kan lagföra människor för brott, men det är inte är aktuellt behöver vi en stark samverkanspartner – och det känns det som att stadsdelen nu blivit, säger han.

Gynnsamt läge för Biskopsgården
Han ser positivt på situationen i Biskopsgården just nu, i och med att ett antal tongivande kriminella lagförts eller placerats på andra platser av socialtjänsten.

– Egentligen är det ganska små förändringar som behövs för att det få effekt – det kan ofta handla om ett fåtal aktörer som påverkar den stora massan. Nu är det ett gynnsamt läge för de goda krafterna att göra stadsdelen tryggare, säger Daniel Johnsson.