Inom fyra år ska Ullevi, Scandinavium och alla andra arenor i Göteborg vara anpassade för funktionshindrade - en följd av riksdagens beslut om full tillgänglighet år 2010. I veckan börjar inventeringen över vad som måste göras. Och det är en hel del.

– Den fysiska tillgängligheten måste bli så bra att en person som sitter i rullstol kan parkera sin bil utanför, ta sig uppför rampen, öppna dörren och utan hjälp ta sig fram till sin plats på arenan, säger Mari-Anne Kristoffersen på Got Event.

Börjar med Valhalla

Hon ska göra inventeringen tillsammans med Urban Isaksson, trainee på Got Event. De använder sig av särskilt framtagna inventeringsmallar och börjar med Valhallabadet.

– Vi mäter ramper, avsatser och dörrar och kollar allt annat, till exempel om det är målat så det blir kontrast mellan dörr och vägg så att synskadade lättare hittar dörren. Urban skriver in allt i sin bärbara dator och sedan ska allt föras in i en databas för Göteborgs tillgänglighetsarbete, berättar Mari-Anne Kristoffersen.

– Funktionshinder är väldigt individuellt och vi måste vi väga in hur det fungerar för alla funktionshindrade i stort, säger Urban Isaksson.

Men det handlar inte bara om att alla själva ska kunna ta sig in på arenan, handla i kiosker eller kunna gå på toaletten själva.

Syntolkat EM en succé

– Teleslingor för hörselskadade, syntolkning för människor med nedsatt synförmåga och lättbegripliga skyltar för förståndshandikappade är saker vi måste tänka på, säger Mari-Anne Kristoffersen och berättar att Gotevent sedan förra våren syntolkar både ishockey på Scandinavium och fotboll på Ullevi.

– Och syntolkningen under EM i friidrott var en stor succé.

Arbetet med att lösa publika lokalers och allmänna platsers tillgänglighet pågår i hela Sverige men problemet med utrymningssäkerheten, det vill säga frångängligheten, är det sämre med.

”Frångänglighet” lika viktigt

– Det är naturligtvis viktigt att tillgängligheten och användbarheten också uppfylls i utrymningsvägarna, säger Mari-Anne Kristofferssen

Hon har länge arbetat med utrymningssäkerhet, så Urban och hon kommer att göra särskilda studier kring säkerheten.

– Vad gäller utrymning av rullstolsburna eller människor som ser, hör eller förstår dåligt finns inget reglerat, det är ett ”blankt papper”. Om vi kan göra en mall för hur det ska se ut kan den kanske användas i andra anläggningar, hoppas Mari-Anne Kristoffersen.

Inga pengar finns ännu avsatta

I augusti väntas inventeringen vara klar och därefter ska Mari-Anne snickra ihop en åtgärdsplan. Hur mycket den kommer att kosta finns det inte ens gissningar om – men mycket pengar blir det.

– Det är ett väldigt stort arbete, som det ännu inte finns pengar avsatta för. Men jobbet måste göras. Och det gäller hela staden – om parkeringar eller kollektivtrafik inte är tillgängliga, så är ju inte våra arenor det heller, avslutar Mari-Anne Kristoffersen.