Sverigeförhandlingen klar. En ny spårvagns- och busslinje från Brunnsbotorget till Linnéplatsen via Frihamnen, Lindholmen och med en ny älvförbindelse, finansiering av linbanan samt nya citybusslinjer till Backa, Norra Älvstranden och Biskopsgården. Och 45680 nya bostäder. Det har nu stad, region och stat kommit överens om.

Här kan du se presskonferensen om överenskommelsen med Göteborg

Sverigeförhandlingen har ett uppdrag från regeringen att fördela statliga pengar till åtgärder som förbättrar kollektiv- och cykeltrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Stockholm, Göteborg och Skåne.

Satsningar för sju miljarder
SverigeförhandlingenI förra veckan kom parterna Göteborgs Stad Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen överens om vilka satsningar som ska göras i Göteborg, och på tisdagseftermiddagen skrev kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson, regionstyrelsens ordförande Jonny Magnusson och Sverigeförhandlingens förhandlare HG Wessberg formellt under överenskommelsen.

Överenskommelsen innebär infrastruktursatsningar på drygt sju miljarder kronor, där staten betalar ungefär hälften och kommun och region runt en fjärdedel vardera. Som motprestation ska Göteborgs Stad fram till 2035 se till att det byggs 45680 nya bostäder.

– Det känns bra att överenskommelsen är klar. Vi har lyckats få till 46 procent statlig medfinansiering på åtgärder som är väldigt viktiga för Göteborg, säger Fredrik Nielsen, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Nya förbindelser avlastar Brunnsparken
I och med överenskommelsen är ett stort steg taget mot två nya förbindelser över älven – dels linbanan från Järntorget till Hisingen som nu alltså medfinansieras av stat och region, och dels den nya spårvagns- och busslinjen från Linnéplatsen till Brunnsbo via Stigberget, Lindholmen och Frihamnen. Förutom att göra det enklare att ta sig över älven innebär detta avlastning av Brunnsparken som i dag är en flaskhals.

– Staden växer på båda sidor av älven så båda de nya älvförbindelserna behövs. Det är också välkommet med bättre kollektivtrafik i Backastråket, där stora mängder bostäder kommer att byggas. Men vi har mer kvar att göra, säger Ylva Löf, är avdelningschef på stadsledningskontoret.

Dessutom ingår två så kallade citybusslinjer med täta avgång och egen körbana samt ett antal cykelsatsningar i paketet. I och med avtalet lovar alltså också staden att bygga 45680 nya bostäder, vilket innebär en kraftig ökning av byggtakten.

– Det är klart att det är en utmaning. Men tanken är att vi ska gå upp till att planera för 4000–5000 nya bostäder per år, och vi ser ett stort intresse för att bygga i Göteborg så vi kommer att klara av det, säger Ylva Löf.

Nya färdvägar