Ett fyrtiotal blivande ”demokratiambassadörer” från Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten och Hjällbo samlades i förra veckan för att lyssna till valnämndens föreläsning inför EU-parlamentsvalet den 13 juni. ”Jag är här för att jag vill arbeta med att övertyga folket att gå och rösta. Detta är också en bra fråga för integration, går vi och röstar, deltar vi också i samhället”, sa Ghazi Mroué från Hjällbo Ett fyrtiotal blivande ”demokratiambassadörer” från Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten och Hjällbo samlades i förra veckan för att lyssna till valnämndens föreläsning inför EU-parlamentsvalet den 13 juni. ”Jag är här för att jag vill arbeta med att övertyga folket att gå och rösta. Detta är också en bra fråga för integration, går vi och röstar, deltar vi också i samhället”, sa Ghazi Mroué från Hjällbo.

Som Vårt Göteborg berättade i vintras så fick de fyra storstadsområdena Bergsjön, Biskopsgården, Gårdsten och Hjällbo dela på 833.333 kronor från regeringens demokratisatsning för att öka valdeltagandet i valet till EU-parlamentet i juni. ”Ta din chans att påverka”Bidraget som delades lika mellan de fyra områdena ska nu omsättas i konkreta åtgärder, som till exempel utbildningen av ”demokratiambassadörer”.- Vi har gått ut brett till alla föreningar som har etnicitet som huvudkännetecken. De kan skicka två personer som lär sig lite mer kring valet till EU-parlamentet och om demokrati i en lite bredare mening, att använda sin rösträtt, säger Åsa Svensson som är samordnare för storstadssatsningen i BergsjönFokus på den första föreläsningen var den svenska demokratin och dess framväxt i det moderna Sverige, kompletterat med kort information om EU.- Ge inte ditt utrymme åt andra, utan ta din chans att vara med och påverka, uppmanade Sofia Olsson från Valnämnden.Föreningar kan söka pengarParlamentarism, yttrandefrihet och delaktighet var ett par av nyckelord under valnämndens föreläsning, och det gavs också en demonstration av hur det kan gå till i en vallokal.- Det är viktigt att vi går igenom detta, för att vara i en vallokal är ju lite av en ritual, sa Sofia Olsson. ”Demokratiambassadörerna” får inte betalt för sitt engagemang men föreningarna i Bergsjön kommer att kunna söka pengar för olika aktiviteter, som att ordna en utställning, bjuda in en föreläsare eller ordna studiebesök. Stadsdelarna Gårdsten och Hjällbo har ett liknande upplägg. Bygger nätverk inför valet 2006Valnämndens föreläsning följs under våren av ytterligare två utbildningstillfällen.Den 29 april berättar Infopoint Europa om Europa-parlamentet och dess roll. Den femte maj ger de politiska partier som har representation i Europaparlamentet en kort orientering om sitt partis Europapolitik. – I Bergsjön vill vi fortsätta det här arbetet med sikte på valet 2006 så vi försöker skapa ett nätverk och upprätthålla kontakten och öka kunskapen. Vi knyter de här personerna till oss så att de sen ska kunna sprida det i sina föreningar, säger Åsa Svensson.Carin SmederödStina Hall NilsonGöteborgs Stad BergsjönFotnot:Regeringens demokratisatsning vänder sig till grupper som enligt valforskare brukar ha lågt valdeltagande, som ungdomar, förstagångsväljare och invandrare.