Den första filmen om storstadssatsningen i Bergsjön är klar och ska inom kort premiärvisas för de boende i stadsdelen. Videofilmen är gjord för bergsjöborna och den skildrar det som gjorts för att öka trivseln och tryggheten i Bergsjön.

Filmen är gjord av bergsjöbon och filmaren Nasrin Pakkho och filmaren Eva Warberg, båda från Kvinnofolkhögskolan i Bergsjön. Filmen visar bland annat hur hållplatser byggs om, att det odlas på Komettorget och några kvinnors kamp för bättre utomhusbelysning.

De boendes perspektiv

– Filmen följer de boendes perspektiv, och storstadssatsningen ses ur deras ögon, berättar verksamhetschefen Björn Wadefalk.

Storstadssatsningen är regeringens satsning för att minska segregationen i vissa bostadsområden i landet. Bergsjön är en av de stadsdelar i Sverige som fått statliga pengar. Även kommunen bidrar med pengar till projekten i Bergsjön.

Många forskare följer och utvärderar storstadssatsningen för regering och kommun. Filmen är bergsjöbornas egen utvärdering. Det är en film för bergsjöbor, om bergsjöbor.

Alternativ utvärdering

– Filmen är en alternativ utvärdering av storstadssatsningen i Bergsjön. Det är en utvärdering med de boendes ögon, säger Björn Wadefalk.

Det är första gången inom storstadssatsningen i Sverige som en sådan här redovisning görs i form av en film.

Serie filmer

Filmen är den första i en serie som ska skildra vad som händer i storstadssatsningen i Bergsjön. Kommande filmer ska ta upp vad som händer i de andra målområdena för storstadssatsningen i Bergsjön och hur detta upplevs av bergsjöborna. Det är områdena arbete och utbildning, språk och skola och demokrati och delaktighet.

Måndag 25 februari kl 18.00 premiärvisas filmen på Agenda 21 kontoret i Bergsjön Centrum på Rymdtorget. Filmarna finns på plats för att diskutera filmen med de boende. Filmen kommer att visas vid flera andra tillfällen och finns till utlåning på Bergsjöns bibliotek.