Prognosen skrivs upp. Under sommaren har Göteborg tagit emot så många ensamkommande barn och ungdomar att prognosen för hela året redan överskridits. Varje vecka kommer ytterligare 10-20 barn, och boendesituationen är nu akut.

Oroshärdar runt om i världen har under sommaren lett till att allt fler ensamkommande barn och ungdomar sökt sig till Sverige. Den ursprungliga prognosen om 8000 barn för hela 2015 är nu reviderad till 12 000, och med stor sannolikhet kommer den siffran att höjas ytterligare.

Så sent som i förra veckan vädjade migrationsverket på sin hemsida till landets kommuner att försöka hitta sätt att bereda plats för ännu fler barn.

Skrivs upp till 900 i år
– I Göteborgs Stad räknade vi med cirka 500 barn och ungdomar under 2015. Redan den 13 augusti hade vi tagit emot 554, och prognosen för hela året har nu ändrats till 900, säger Verónica Morales som är verksamhetschef för integration på social resursförvaltning.

Till följd av den akuta bostadssituationen har tillfälliga boenden om sammanlagt 92 platser öppnats på Ekåsa i Lerum och i Lillhagsparken.

– Dessutom har vi gjort externa upphandlingar om 65 platser, säger Verónica Morales.

Flest från Afghanistan
Flest barn kommer från Afghanistan men även från Eritrea har flyktingströmmen ökat kraftigt. Dessutom kommer många barn och ungdomar från Somalia, och i början av året togs många emot från Syrien.

– Tidigare har de flesta barn som kommit till Göteborg varit mellan 14 och 18 år, men nu har vi lagt märke till att det är allt fler yngre barn som söker sig hit. Några har inte ens fyllt tio år, säger Verónica Morales.

De flesta av de barn och ungdomar som kommer till Göteborg har uppgett till migrationsverket att de har en anhörig i staden. Finns en sådan anknytning säger regelverket att barnet ska ges möjlighet att komma till orten.

– Men hur det kommer sig att så många säger sig ha anknytning hit vet vi egentligen inte, och uppgiften granskas inte närmare av migrationsverket, säger Verónica Morales.

Ansträngd situation
Sommarens oväntade och kraftiga tillströmning av barn har inneburit stora påfrestningar på organisationen och dess personal. 70 medarbetare har, bara sedan sommaren, visstidsanställts för att klara den ansträngda situationen.

– Det har gjorts och görs ett jättearbete på många håll inom staden för att lösa situationen för de här barnen. Man ska komma ihåg att det är barn som flyr undan krig och är i behov av skydd, säger Lisbeth Nilsson, avdelningschef vid stadsledningskontoret.

Angered, Västra Hisingen och östra Göteborg tar emot flest barn med anknytning till Göteborg. Barn utan anknytning fördelas mellan de övriga sju stadsdelarna.