Telefontolkning ett sätt att lösa situationen. Det är bråda dagar för Mahmoud Ezzati Sardha och andra västsvenska dari-tolkar. Sedan sensommaren har många ensamkommande barn och ungdomar från Afghanistan anlänt. Därmed finns ett stort behov av tolkhjälp i möten med personal i bland annat sjukvård och skola. Tolkförmedling Väst jobbar hårt för att möta efterfrågan.

Mahmoud Ezzati Sardha kommer just från ett uppdrag hos en skolsköterska där han haft i uppdrag att tolka mellan dari och svenska åt tre elever som besökt henne under förmiddagen.

En stund senare ska han iväg till Mölndals sjukhus, där han ska tolka mellan en läkare och en patient. Och efter det väntar ytterligare en tolkning på överförmyndarförvaltningen, där en ungdom ska ha möte med sin gode man.

– Det är mycket att göra. De senaste tre månaderna har jag jobbat tio-tolv timmar per dag, och på sista tiden har jag haft uppdrag även på helger.

Trots arbetsbördan trivs Mahmoud Ezzati Sardha med sitt jobb.

– Det känns meningsfullt att kunna hjälpa sina medmänniskor. Och så lär man sig mycket, genom att man besöker olika platser och träffar nytt folk hela tiden.

Vitt skilda uppdrag
Under en och samma dag förflyttar sig Mahmoud Ezzati Sardha mellan en rad olika miljöer och situationer. En undersökning på en vårdcentral, ett föräldramöte på en skola, samtal mellan boende och personal på ett asylboende.

Vid varje tolkning är han noga med att först presentera sig: Vad han heter, att han kommer att tolka allt som sägs i rummet, att han är opartisk och har tystnadsplikt.

Det är inte ovanligt att samtalen som tolkas handlar om känsliga saker: Sjukdomsbesked, traumatiska upplevelser, ekonomisk utsatthet.

– Man är inte mer än människa, så självklart kan det vara jobbigt. Men man får hänga med i samtalet och göra sitt jobb, och tänka på att resultatet blir att personen får hjälp, säger Mahmoud Ezzati Sardha.

En demokratifråga
Språktolkning handlar i grunden om att ge alla rätt till vård och samhällsservice på lika villkor. Enligt förvaltningslagen bör personal inom svenska myndigheter anlita tolk när de har kontakt med någon som inte behärskar svenska eller som är allvarligt tal- eller hörselskadad.

Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund som utgörs av 27 västsvenska kommuner samt Västra Götalandsregionen. Tolkförmedlingen förmedlar uppdrag till cirka 1 000 tolkar och översättare av 110 olika språk, som anlitas på timbasis beroende på efterfrågan.

På senare år har de flesta uppdragen gällt arabiska och somaliska. Så är det fortfarande, men sedan i september har efterfrågan ökat stort på dari, som talas av många som kommer från Afghanistan. Det finns också ett ökat behov av tolkning till och från tigrinja, ett språk som talas av personer från Eritrea.

Vill effektivisera uppdragen
Bakgrunden till den ökade efterfrågan är att många ensamkommande barn och ungdomar från dessa länder kommit till Västsverige. Än så länge lyckas Tolkförmedling Väst hitta tolkar till 94 respektive 96 procent av uppdragen på dessa språk, enligt chefen Karin Martinsson.

Men för att möta behovet även framöver uppmanas de som beställer tolkning att om möjligt använda telefontolkning, för att spara in restid för tolkarna.

– Det är också bra om kunderna kan samordna sig. Det kanske är en enhet inom till exempel socialtjänsten där någon ska träffa en daritalande klient klockan nio, och där en annan också ska ha ett möte där det behövs tolk för dari. Då är det bra om det mötet kan ske klockan tio, så att de kan använda samma tolk.

Tolkförmedling Väst jobbar också långsiktigt med att rekrytera fler tolkar, bland annat genom att erbjuda en utbildning som ger kunskaper i bland annat tolkteknik och hur sjukvården och rättssystemet fungerar.

För det krävs en hel del för att göra ett bra jobb som tolk, konstaterar Karin Martinsson.

– Man kan ha föreställningen att det räcker att kunna två språk, men så är det inte. Man ska kunna hålla många saker i huvudet samtidigt som tolk.