200 rattonyktra göteborgare har på tre månader tackat ja till polisens frivilliga erbjudande om vård inom 24 timmar. Skellefteåmodellen, som testas sedan i höstas, innebär att polisen redan vid testtillfället kan förmedla kontakt med socialjouren som sedan slussar vidare till rätt vårdinstans. Tidigare har detta kunnat ta flera veckor.

Maria Isetjärn, projektledare på sociala resursförvaltningen, är nöjd med det resultatet och det är i nivå med målsättningen för projektet som nu ska utvärderas under våren.

Ska få tid inom en vecka

Den nya vårdmodellen kallas för Skellefteåmodellen och har de senaste åren införts i en rad kommuner runt om i Sverige. Finessen med modellen är att polisen redan vid testtillfället erbjuder rattonyktra personer information om hur de kan göra för att få vård.

Det är information som tidigare har kunnat ta flera veckor att få. Om personen nappar på erbjudandet skickas ett fax från polisen till socialjouren som i sin tur tar kontakt inom 24 timmar.

– Efter kontakt med en socialsekreterare på socialjouren slussas man vidare till rätt instans för vård. Därefter är målsättningen att man ska få tid på vårdstället inom en vecka, säger Maria Isetjärn.

Svårare att nå drogpåverkade förare

Av de 200 som tagit emot erbjudandet har fem personer gått in i vårdprogram.

– Det tycker vi är ett bra resultat. Sedan har vi ytterligare några som erbjudits en tidig kontakt genom Kriminalvården. Det är personer som varit grovt rattonyktra och som kan vara aktuella för kontraktsvård, säger hon.

Det har visat sig svårare att nå de som tagit droger och kört bil. Av de 200 som velat ha hjälp via projektet har alla utom ett tiotal varit berusade av alkohol.

– Ett svårighet när det gäller droger är att det tar ett par veckor innan man får svar på testet och det gör att det är svårt att få samma snabbhet som för alkohol. Där tror jag att vi behöver förbättra våra metoder på det området, säger Maria Isetjärn.

Polisen får in många tips

Sedan slutet av sommaren i fjol har Göteborgspolisen en särskild grupp som inriktar sig på att komma åt personer som kör rattfulla gång på gång. Det är två poliser och tar emot tips från allmänheten och sedan bedriver spaning.

– Vi får in väldigt många tips och det händer rätt ofta att vi får träff, säger Christer Löfgren, på polisen.

– Men då handlar det inte om akuta utryckningar, utan om personer som återkommande kör onyktra och som inte har förmågan att ta itu med problemen själva. Den sortens trafikanter vill vi inte ha på gatorna, säger han.

Man räknar med att det görs 15.000 färder varje dygn i Sverige av personer med för mycket alkohol i blodet.

– Man kan jämföra det med taxibilar. Lika ofta som du ser en taxibil, lika ofta passerar man någon som kör rattonykter, säger Christer Löfgren.

Fotnot:
Polisens tipstelefon för rattonykterhet i trafiken är
031-739 29 29