Oroväckande användning bland unga. Allt fler unga testar e−cigaretter och lustgas. För att motverka trenden arbetar Göteborgs Stad förebyggande med föreläsningar och intresset är stort. ”Det är oerhört positivt att så många som arbetar nära unga människor förstår hur viktig roll de spelar i deras liv.” säger Jessica Andersson, utvecklingsledare på ANDTS kompetenscenter.

Jessica Andersson.

Elektroniska cigaretter, eller e−cigaretter som de också kallas, är batteridrivna apparater där man där drar ner en rök av små finfördelade partiklar i lungorna. Det är en gammal uppfinning från Kina som lanserades i USA 2007 som ett hjälpmedel för att sluta röka, vilket ledde till en explosionsartad utveckling av användandet. Sedan några år tillbaka används e−cigaretter även i Sverige och trenden sprids bland unga via sociala medier som Tiktok, Snapchat och Instagram.

I den senaste undersökningen av ungas droganvändande, gjord av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN), visar att 39 procent av alla gymnasieelever i årskurs två har någon gång prövat e−cigaretter.

Behövs mer forskning

− Det är en väldigt oroväckande siffra. E−cigaretter används av influensers som unga ser upp till och många tror att de är helt ofarliga. Men det är alltid skadligt att dra ner rök i lungorna. Innehåller e−cigaretten dessutom nikotin är den beroendeframkallande, säger Jessica Andersson, utvecklingsledare på Göteborgs Stads kompetenscenter ANDTS.

Eftersom e−cigaretter är ett relativt nytt fenomen saknas det forskning om dess långsiktiga skadeverkningar. Jessica Andersson menar att det dock finns tydliga indikationer på att de som börjar röka e-cigaretter går över till att börja röka vanliga cigaretter.

− De används ju knappast som det först var tänkt, för att sluta röka, utan snarare tvärtom, att ungdomar börjar använda e-cigaretter och sedan testar traditionella cigaretter.

Användning av lustgas kartläggs

Lustgas är en annan substans som används alltmer bland unga. Än så länge finns det inga siffor kring hur utbrett det är med signalerna på att det ökar är många säger Jessica Andersson:

− Vi får in rapporter från bland annat polisen, fältarbetare, fritidspersonal och skola som hittat använda lustgastuber. Och ungdomarna berättar själva att de har prövat. Min gissning är att antalet som testat lustgas är ganska högt men att det är få som använder det regelbundet.

Inför årets CAN−undersökning av ungas droganvändande har frågor kring lustgas tillkommit. Det behövs en ordentlig kartläggning för att vet hur många ungdomar som har testat lustgas.

− Precis som med e−cigaretter är det många som tror att lustgas är ofarligt. Men till skillnad från den lustgas som kvinnor får vid förlossning innehåller lustgasen man köper i handeln ingen syre och kan skapa syrebrist. Det i sin tur kan bland annat leda till att du svimmar, får fallskador och neurologiska skador. I Danmark, där användandet har funnits längre, kom det första dödsfallet på grund av lustgas redan 2007.

Vuxna har ett stort och viktigt ansvar

Inom Göteborgs Stad pågår ett omfattande arbete för att förebygga droganvändning och missbruk. Det kanske viktigaste redskapet i det arbetet är information och kunskap. Därför arrangerade Kompetenscenter för ANDTS tidigare i år en stor föreläsning om e−cigaretter och lustgas för personal inom Staden som arbetar nära unga. Antalet anmälningar var rekordstort och därför blir det en ny föreläsning i maj.

Jessica Andersson menar att alla vuxna har ett stort och viktigt ansvar för att skydda unga mot droger.

− När kompisar och digitala kanaler påverkar i fel riktning och sprider osanningar är det viktigt att vi skapar bra samtal med våra unga om droger. De behöver veta riskerna för att kunna fatta kloka beslut om de blir erbjudna att testa.