Ska sprida kunskap i EU. Hedersvåld kommer att nämnas i EU:s nya jämställdhetsstrategi. I morgon onsdag 27 maj anordnar Göteborgs Stads Bryssel-kontor ett seminarium, om stadens arbete i frågan, för kommissionärer och parlamentariker inom jämställdhetsområdet.

EU:s nya jämställdhetsstrategi ska gälla fram till år 2025. Den är bred och rör jämställdhet inom områden som ekonomi, arbetsmarknad, makt, livsvillkor samt våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld fanns först inte med i strategin, vilket var Göteborgs Stads huvudsakliga synpunkt i återkopplingen.

– Vi tycker att hedersrelaterat våld är en stor jämställdhetsfråga. Det drabbar främst kvinnor och flickor och handlar om att begränsa deras sexualitet. Hedersrelaterat våld följer inte samma logik som våld i nära relationer och därför kräver det egen kunskap och hantering. Hedersrelaterat våld handlar inte om att det bara finns en förövare. Man kan som utsatt vara totalt isolerad där en hel familj och släkt står bakom detta. Det måste förstås för att rätt åtgärder kan sättas in, säger Jeanette Stål.

Hon är planeringsledare på stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter och en av dem som talar på det digitala seminariet om hedersvåld som Göteborgs Stads Bryssel-kontor anordnar onsdag 27 maj.

Göteborgs Stad har gjort många insatser

Tanken var först att seminariet skulle ha ägt rum fysiskt i mars, men sedan kom covid-19-pandemin och seminariet sker i stället digitalt. 99 EU-kommissionärer och parlamentariker är anmälda.

– Syftet är att sprida kunskap om Göteborgs Stads arbete mot hedersvåld. Det fanns ett intresse från EU:s sida att vi skulle anordna ett seminarium.

Jeanette Stål tycker det är svårt att jämföra hur långt fram Göteborg ligger i arbetet med frågan jämfört med andra städer. Men hon pekar på att staden har gjort många stora insatser kring kunskapsutveckling och utbildning, stöd till utsatta och yrkesverksamma, samt har samordning och strategier för att utveckla och förbättra arbetet.

– Nu intresserar sig andra städer för hur insatserna utvecklar sig framåt.

Förutom Jeanette Stål kommer Katarina Idegård att prata om sitt arbete som stadens samordnare mot hedersrelaterat våld och förtryck. Lina Lycke jobbar i ett av de ganska nystartade resursteamen i Göteborgs Stad, och ska prata om deras arbete i stadsdelarna med att stötta utsatta och personer som möter dessa i sitt arbete.

Erfarenhetsutbyte till hösten

Talar på seminariet gör även bland andra Lesia Radelicki, som är del av Helena Dallis kabinett. Dalli är EU-kommissionär inom området jämlikhet.

– Den här gången blir det korta dragningar och till hösten hoppas vi på ett fysiskt seminarium med fördjupande samtal och erfarenhetsutbyte. Det finns en jättemöjlighet att bygga vidare tillsammans. Hur ska vi gå vidare? Det kanske till exempel handlar om att bygga upp en kunskapsbank och skapa nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte, säger Jeanette Stål.