Barn och ungdomar måste få sin rättmätiga plats i stadsplaneringen. Den frågan är uppenbarligen viktig för många, för när Göteborgs Stad i nästa vecka ordnar konferens på temat blev det snabbt fullsatt.

– Intresset är jättestort! Vi har 330 personer anmälda och 30-40 på en kölista, säger Ulrika Lundquist, arkitekt på stadsbyggnadskontoret.

Vill utveckla barnperspektivet

Konferensen ”Barn tar plats” arrangeras av ett nätverk som startats av Tryggare mänskligare Göteborg och som vill utveckla barnperspektivet i den fysiska planeringen.

I nätverket ingår förutom stadsbyggnadskontoret också ett par stadsdelsförvaltningar, kulturförvaltningen, park- och natur, miljö- och lokalförsörjningsförvaltningarna, trafik- och fastighetskontoren samt S2020 vid social resursförvaltning, ett uppdrag som syftar till att sociala frågor ska tas på allvar i kommunal planering på samma sätt som ekonomi och ekologi.

Byggbolag och arkitektbyråer bjöds in

– S2020 är en viktig del i detta, eftersom den sociala dimensionen hör så tätt ihop med barns behov och villkor, säger Ulrika Lundquist

Konferensen hålls 25 mars på Handelshögskolan och var egentligen tänkt som en intern historia för kommunfolk som arbetar med fysisk planering för och med barn och unga.

Men inbjudan skickades även till några byggbolag och arkitektbyråer och när budskapet väl var ute, blev det snabbt fulltecknat.

”Personligen tror jag Göteborg ligger långt framme”

– Fast de allra flesta kommer från kommunen. Vi har fått en mycket bred uppslutning, både från folk som jobbar med den sociala dimensionen och från de tekniska förvaltningarna. Och det är roligt, för då blir det ju verkligen en mötesplats, säger Ulrika Lundquist.

Konferensen är troligen den första någonsin i Göteborg på det aktuella temat. Den är tänkt att vara ett avstamp för fortsatt arbete kring barnperspektivet inom Göteborg Stad.

– Tanken är att samla ihop vår kunskap om de här frågorna och se hur läget är nationellt. Personligen tror jag att Göteborg ligger långt framme. Inte så att vi är färdiga, men här pågår ett viktigt utvecklingsarbete, säger Ulrika Lundquist.

Barn tar Plats | Några axplock ut programmet:
• Göteborgssamhällets utveckling, från barnens horisont
• Från ströga till skate, om ungdomars rörelse i stadens rum
• Barn och trafikmiljöstress
• Barnets århundrades arkitekturhistoria
• Plats för barn i stan? Dagens stadsbyggnadstrender i teorin och i praktiken
• Utomhuslek som hälsofaktor, om skolgårdarnas roll
• Barns inflytande i en stad i förändring
• Barns plats i staden, kreativ lek för alla.