Droger på nätet och cannabis som första drog är några av ämnena på en stor konferens på tisdag i nästa vecka, om ungdomar och droger i Göteborg. Konferensen är redan fulltecknad och intresserade står i kö.

Konferensen äger rum på Dalheimers hus i Majorna och är fulltecknad sedan en tid, med cirka 180 deltagare. Hälften av dem kommer från Göteborgs Stad och 38 från polismyndigheten i Västra Götaland. Sjukvården, skolan, privata företag och ideella föreningar är också representerade.

Fördjupat samarbete

– Och vi har nästan 50 personer på väntelista, det är roligt att vi lockar en så bred publik, säger Ninve Düzgün Khelil, länsnykterhetskonsulent.

Konferensen är den tredje i en serie som Länsnykterhetsförbundet i Västra Götaland arrangerar tillsammans med bland andra social resursförvaltning i Göteborgs Stad, studieförbundet NBV samt Hela Människan, kyrkornas gemensamma organisation för socialt arbete.

Syftet med konferenserna är att lyfta upp och informera kring drogproblematiken, men också att utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommunen och ideella föreningar i Göteborg.

Cannabis som första drog

– Det är tack vare den samverkan som vi kan nå ut i så många olika nätverk och locka så många deltagare. I utvärderingarna av de tidigare konferenserna har vi fått önskemål om en konferens om unga och droger, därför gör vi denna nu, säger Ninve Düzgün Khelil.

På konferensen ska Karin Patriksson från kommunens preventions- och utvecklingsenhet (PrevU) tala om cannabis som den första drogen bland ungdomar. Hennes kollega på PrevU, Ulla Kungur, ska redovisa 2010 års upplaga av Göteborgs omfattande drogvaneundersökning bland niorna i grundskolan och tvåorna i gymnasieskolan.

Lättillgängliga droger på nätet

Gunnar Hermansson från Svenska Narkotikapolisföreningen ska rapportera om hur lättillgängliga vissa droger är på internet och Lage Wennerstrand från Stadsmissionens ungdomsbuss ger en rapport om situationen för unga ute på fältet.

Nathalie Lund från Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) ska tala under rubriken En ung eldsjäls betraktelser.